Close

Otoliten

Utbildningsbok

Utbildningsboken är avsedd som en hjälp att utforma den individuella ST-utbildningen. Den är sammanställd av SFOHH:s styrelse i samarbete med ST-studierektorerna för ÖNH/huvud- och halskirurgi i Sverige och senast reviderad 2018.

Utbildningsboken finns att ladda ner som PDF-fil.

Loggbok

2019 skapades en svensk loggbok för specialisttjänstgöring inom ÖNH. Loggboken togs fram som ett förbättringsarbete av Sofie Enander, ST-läkare, med hjälp av studierektorerna inom ÖNH och Svensk Foniatrisk Förening. Den bygger på UEMS loggbok men är anpassad för svensk ST.

Loggboken finns som Google sheet-mall . En kort instruktionsfilm här visar hur du gör för att skapa en egen kopia, allt du behöver är ett googlekonto. Den finns även som EXCEL- och PDF-fil.

X