Skip to content

Historia

Vår förening har sin grund i det sällskap som den andra mars 1905 på Serafimerlasarettets öronpoliklinik träffades och senare under hösten samma år konstituerade sig till ett sällskap, i syfte att främja specialitetens vetenskapliga utveckling och gruppens sociala intressen. Tankar som fortfarande utgör grunden inom SFOHHs nuvarande verksamhet. Två år senare anslöt sig föreningen som en Sektionen för Otiatri, rhinologi och laryngologi inom Svenska Läkaresällskapet (SLS). I och med arbetarrörelsen och bildandet av Svenska Läkarförbundet (SLF) 1903 fanns ett behov av att tillvarata de fackliga intressena inom ÖNH, 1929 bildades därför som delförening (inom SLF) Svenska Otolaryngologförbundet. Under de följande åren skedde mycket arbete parallellt inom de båda föreningarna och man insåg alltmer vinsten av samordning och frågan kring sammanslagning lyftes allt oftare. Det dröjde dock till 27 maj 1993 innan de båda föreningarna slogs samman till den förening som vi har idag. Namnet Svensk Förening för Otorhinologaryngologi, Huvud- och Halskirurgi (SFOHH) antogs och nya stadgar fastställdes.

Läs mer om föreningens historia i Ingemar Engstrands kapitel från Jubileumsboken 2007 (pdf).  

Arkivering

Arkivering av föreningens dokumentation sker på TAM-arkivet via Svenska Läkarsällskapet. För den som är intresserad finns möjlighet att besöka arkivet. Läs mer på http://www.tam-arkiv.se/kontakt