Skip to content

Fortbildning

Fortbildning är en viktig fråga för vår förening och ett medel att uppnå vår vision om en hög kvalitet och patientsäker vård inom svensk ÖNH. Att utvecklas är också en naturlig del av läkaryrket och det livslånga lärandet.

Under rubriken kongresser, i  kalenderfunktionen samt under respektive delförening hittar du information kring externa utbildningar. SFOHH har en målsättning om minst 10 externa fortbildningsdagar per år.

Fortbildning är ett fokusområde för SFOHH och med anledning av detta kommer vi framöver att lägga extra fokus på detta. Under denna rubrik kommer vi att fylla på med information kring externa kurser med fokus på fortbildning, goda exempel på intern utbildning samt hur du kan förbereda att ta fram en utvecklingsplan, något som alla skall erbjudas i samband med det årliga utvecklingssamtalet.

Sammanfattningsvis kommer alltså mer information att fyllas på under denna rubrik framöver.

utbildning