Skip to content

Bli medlem

Varför medlem i SFOHH?

ST/underläkare eller specialistläkare inom Öron-, Näs- och Hals (ÖNH) sjukdomar med svensk legitimation kan bli medlem i SFOHH.

Grunden till vår förening skapades för över 100 år sedan och är professionens röst inom ÖNH och genom föreningen har medlemmarna gemensamt utvecklat och format specialiteten till vad den är idag. Utbildnings- och kvalitetsfrågor är centrala inom vår förening och mycket av det som ter sig som självklart idag, såsom vår ST-utbildning samt kvalitetsregister, har sin grund hos oss.

Genom att vara medlem i SFOHH stöttar du den fortsatta utvecklingen inom ÖNH med fokus på utbildningsfrågor, en hög kvalitet inom professionen, god sammanhållning, representation av ÖNH i olika nationella och internationella forum och inte minst för att synliggöra och värna vår specialitet.

Kurs

Som medlem har du förmånen att erhålla:

  • Regelbundna nyhetsbrev med information kring bland annat utbildningar och aktualiteter
  • Svensk ÖNH-tidskrift 4 nummer per år hem till din brevlåda
  • Tillgång till hemsidans lösenordskyddade material
  • 1000 kr rabatt på deltagaravgiften till ÖNH-dagarna.
  • Kraftigt rabatterat pris på vissa ST-kurser
  • Möjlighet att söka generösa rese- och forskningsstipendier från SFOHH samt Acta Otolaryngologica.

Tack för att du väljer att bli medlem i SFOHH. Ditt stöd är viktigt för att vi gemensamt skall fortsätta föreningens arbete med att stärka vår specialitet, inte minst i dessa tider när förändringens vindar blåser starka.

Vem kan bli medlem

ST/underläkare eller specialistläkare inom Öron-, Näs- och Hals (ÖNH) sjukdomar med svensk legitimation kan bli medlem i SFOHH. Samtidigt medlemskap i Läkarförbundet eller Svensk Läkaresällskapet krävs inte.

Ansök nu!