Skip to content

Stipendier

Forsknings- och resestipendier

SFOHH har fondmedel för forskning och resor som delas ut årligen. Summorna som kan delas ut är inte stora men kan bidra till att genomföra små studier eller starta större projekt. Möjligheten finns också att kunna resa till möten och presentera resultat från forskning. Ansökan skickas till vetenskapliga sekreteraren Sista ansökningsdag är 30 april. Ansökningsblankett (länk)

De fonder som föreningen hanterar är Rosa och Emanuel Nachmanssons fond, Helga Hjerpstedts fond och Sven Ingelstedts fond. Villkoren för fonderna är:

Rosa och Emanuel Nachmanssons fond

För att främja den otolaryngologiska vetenskapen genom utdelande av belöning för goda vetenskapliga arbeten, genom anslag för möjliggörande av särskilda vetenskapliga undersökningar genom inköp av dyrbarare litteratur eller kostbara apparater. Även resestipendier kan komma i fråga.

Helga Hjerpstedts fond

Till stöd för vetenskaplig forskning inom audiologins område. Även resebidrag för aktivt deltagande i kongresser kan utgå.

Sven Ingelstedts minnesfond

Bidrag till studieresor, företrädesvis till yngre medlemmar

Utöver SFOHH finns forsknings- och resemedel inom ÖNH att söka via exempelvis: 

  1. Föreningen Acta Otorhinolaryngologicasom årligen delar ut stora summor i form av rese- och forskningsstipendier till medlemmar i SFOHH. Läs mer under rubriken foreningar/Acta.
  2. Inom Svenska Läkaresällskpet (SLS)finns även fondmedel att söka. Inom ÖNH finns Paul Frenckners fond. Läs mer på https://www.sls.se/vetenskap/sok-anslag/paul-frenckners-fond/
Stipendier