Skip to content

Vårdprogram & Riktlinjer

Nationellt vårdprogram

 Läs om …… 

Nationellt vårdprogram för
huvud- och halscancerNationella rekommendationer för trakeotomi

Läs om…..

Länk till cancercentrum.se

 

Riktlinjer för utredning av misstänkt sömnapné hos vuxna

Nationellt vårdprogram för vuxna

 

Vårdprogram vid kvarstående luktnedsättning efter infektion av SARS‐CoV‐2

Vårdprogram luktnedsättning