Close

Vårdprogram & Riktlinjer

Nationellt vårdprogram

 Läs om …… 

Nationellt vårdprogram för
huvud- och halscancerNationella rekommendationer för trakeotomi

Läs om…..

Länk till cancercentrum.se

 

Riktlinjer för utredning av misstänkt sömnapné hos vuxna

Utredning Nationell riktlinje OSAS 2018

X