Vårdprogram & Riktlinjer

Nationellt vårdprogram

 Läs om …… Nationellt vårdprogram för
huvud- och halscancer

Nationella rekommendationer för trakeotomi

Läs om…..Länk till cancercentrum.se

Riktlinjer för utredning av misstänkt sömnapné hos vuxna

Utredning Nationell riktlinje OSAS 2018

X