Skip to content

 

Styrelsen

Ordförande

Ordförande

Lovisa Farnebo
ÖNH-kliniken
Linköpings Universitetssjukhus
Region Östergötland
lovisa.farnebo@regionostergotland.se

Vice ordförande

Vice ordförande

Måns Eeg-Olofsson
ÖNH-kliniken
Sahlgrenska Univ. sjukhuset
413 45 Göteborg
Tel. 031-341 1000
mans.eeg-olofsson@vgregion.se

Vetenskaplig sekreterare

Vetenskaplig sekreterare

Ann Hermansson
ÖNH SUS
221 85 Lund
ann.hermansson@med.lu.se

Skattmästare

Eva Westman

eva.westman@umu.se

Facklig sekreterare

Facklig sekreterare

Mathias von Beckerath
ÖNH-kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
mathias@beckerath.se

Ledamot

Ledamot

Torbjörn Lindem

Ledamot

Ledamot

Malin Wendt
ÖNH-kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
malin.a.wendt@regionstockholm.se

Adjungerande

Adjungerande från Otoliten

Adjungerande från Otoliten

Sihan Wang
ÖNH-kliniken
Länssjukhuset i Kalmar
Region Kalmar län
otoliten@gmail.com
sihan.wang.09@gmail.com

Adjungerad från Svensk Privat ÖNH-förening (SPÖ

Adjungerad från Svensk Privat ÖNH-förening (SPÖ

Karin Lindberg
ÖNH-mott Läkarhuset Odenplan
Odeng 69, 5 tr
113 22 Stockholm
karin_e_lindberg@hotmail.com

Valberedning

Ordförande valberedningen

Ordförande valberedningen

Måns Magnusson
ÖNH kliniken Lund/Malmö, Skånes Universitetssjukhus mans.magnusson@med.lu.se

Ledamot valberedningen

Ledamot valberedningen

Rusana Bark 
Karolinska universitetssjukhuset rusana.bark@sll.se

Ledamot valberedning

Ledamot valberedning

Per von Hofsten
ÖNH-kliniken
Hallands sjukhus, Halmstad Per.vonHofsten@regionhalland.se