Skip to content

 

Styrelsen

Ordförande

Ordförande

Lovisa Farnebo
ÖNH-kliniken
Linköpings Universitetssjukhus
Region Östergötland
lovisa.farnebo@regionostergotland.se

Vice ordförande

Vice ordförande

Karl Sandström
Öron-, näsa- hals, Ingång 79
Akademiska sjukhuset
Uppsala
Karl.sandstrom@akademiska.se

Vetenskaplig sekreterare

Vetenskaplig sekreterare

Anna Hafström
ÖNH SUS
221 85 Lund
anna.hafstrom@skane.se

Skattmästare

Skattmästare

Eva Westman

eva.westman@umu.se

Facklig sekreterare

Facklig sekreterare

Kommunikationsansvarig

Kommunikationsansvarig

Ledamot

Ledamot

Lalle Hammarstedt Nordenvall
ÖNH-kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
lalle.hammarstedt-nordenvall@regionstockholm.se

Adjungerande

Adjungerande från Otoliten

Adjungerande från Otoliten

Sihan Wang
ÖNH-kliniken
Länssjukhuset i Kalmar
Region Kalmar län
otoliten@gmail.com
sihan.wang.09@gmail.com

Adjungerad från Svensk Privat ÖNH-förening (SPÖ

Adjungerad från Svensk Privat ÖNH-förening (SPÖ

Karin Lindberg
ÖNH-mott Läkarhuset Odenplan
Odeng 69, 5 tr
113 22 Stockholm
karin_e_lindberg@hotmail.com

Valberedning

Ordförande valberedningen

Ordförande valberedningen

Måns Magnusson
ÖNH kliniken Lund/Malmö, Skånes Universitetssjukhus mans.magnusson@med.lu.se

Ledamot valberedningen

Ledamot valberedningen

Rusana Bark 
Karolinska universitetssjukhuset rusana.bark@sll.se

Ledamot valberedning

Ledamot valberedning

Per von Hofsten
ÖNH-kliniken
Hallands sjukhus, Halmstad Per.vonHofsten@regionhalland.se