Skip to content

Kvalitetsregister

Kvalitetsregistret ÖNH

Här presenterar vi det mest aktuella från Kvalitetsregistrets aktiviteter såsom framtidsplaner, nyhetsbrev, resultat av förbättringsarbeten mm.

Till hemsidan

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer Swedish head and neck cancer register (SweHNCR)

Länk till cancercentrum.se

Svenska sömnapnéregistret

Läs mer på sesar.registercentrum.se 

Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery (SQRTPA) 

 Läs om …… 

sqrtpa.se