Close

Svensk öronkirurgisk förening, SÖF, är en intresseförening för öronspecialister engagerade inom ämnesområdet öronkirurgi. Föreningens målsättning är att främja öronkirurgin i vetenskapligt och kliniskt hänseende samt att verka för efterutbildning inom det öronkirurgiska verksamhetsfältet.

Vi har idag cirka 95 medlemmar.

Årsmötet avhålls i slutet på april varje år på Hooks herrgård. Som medlem kan upptagas ÖNH specialist som är aktiv öronkirurg med aktivt intresse för det öronkirurgiska verksamhetsfältet.

2020 års möte är planerat till 23-24 april.

Kalendarium SÖF

X