Årsmöte Nordisk förening för pediatrisk ÖNH

Välkomna till årsmöte för Nordisk förening för pediatrisk ÖNH!

Stockholm 23-24 maj 2024 i Stockholm, Karolinska Solna.

Anmälan till: nordicpedent@gmail.com
Premiärpris: 500 kr, inkl middag
Begränsat antal platser

Program