Skip to content

Nordic Society for Pediatric Otorhino­laryngolgy

Referat

Vår systerorganisation BAPO

dvs. den engelska pediatriska ÖNH-föreningen, avhöll sitt årliga möte med stämma den 19 september på Magdalene College i Cambridge. Britterna har en eminent förmåga att finna stimulerande akademiska miljöer för sina möten.

Ordförande i den engelska föreningen är Gavin Morrison som arbetar på Evelina-barnsjukhuset i centrala London. Han är förövrigt son till Andrew Morrison, som var en av de första som utförde cochleära implantationer i slutet av 1970-talet.

Gästtalare och hedersgäst denna gång var Philippe Monnier från Lausanne som gjorde en bred exposé över problem som kan uppstå i samband laryngotracheala stenoser. En mycket kort sammanfattning av hans föredrag angav tydliga indikationer för laryngotracheal resektion LTR som han enbart ville förorda i fall där man har en lateral kompression och där stenosen slutar med marginal under stämbanden och man således har mycket att vinna på att lägga in brosk framtill eller baktill. Hans egen utvecklade metod, cricotracheal resektion CTR förordas vid koncentriska strikturer som inkluderar även brosken och lämpar sig även om strikturen når stämbandsnivå. En annan detalj som nämndes i detta föredrag var att akuta strikturer av iatrogen natur exempelvis efter intubation, skall behandlas omedelbart och gärna med ballongdilatation i kombination med resektion av inflammatorisk vävnad. Han använder lokal cortisoninjektion men också Mitomycin C. Cricoid split förordas enbart hos spädbarn.

More

Stockholm värd för ESPO 2018 och rapport från ESPO 2014 i Dublin.

Under tre dagar i början av juni avhölls den 12.e internationella kongressen för ”the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology”. Temat för årets möte var hur kliniska och andra beslut tillkommer inom det pediatriska ÖNH-området. Kongressen i Dublin föregicks av ett mindre möte i London där pediatriskt inriktade ÖNH-läkare med anknytning till Great Ormond Street samlades för att återknyta gamla bekantskaper, men också för att tacka Martin Bailey som lämnat verksamheten med pension. Man kunde konstatera att den engelskspråkiga världen har vissa fördelar jämfört med vår. En sådan fördel är att man kan vara verksam överallti världen med samma kliniska värdegrund som man lärt sig till exempel på GOS. Gruppen kliniska Fellows återkom som föredragshållare, moderatorer och chairpersons på många av sessionerna på Dublinmötet.

More

Reseberättelse IAPO 6-8 september 2013-09-14

\"\"Läs hela IAPO_2013 (pdf)

Ann Hermansson

 
 

 

Referat ÖNH-dagarna i Lund 2013

\"\"

I samband med de mycket lyckade ÖNH-dagarna i Lund arrangerades ett pediatriskt ÖNH-symposium, där SPÖNH:s ordförande Ann Hermansson var moderator. Tre teman redovisades, Barnheshet av Roland Rydell, Nattlig andningsregistrering på barn, behov och möjligheter med Anna Redmo och Lillemor Strand, och slutligen Tidiga tecken på allvarliga infektioner hos barn med Ann Hermansson som föredragshållare. Symposiet var mycket välbesökt av både läkare och sjuksköterskor och många kompletterande frågor från auditoriet fick vassa svar av föredragshållarna.

Det är SPÖNH:s förhoppning att framtida ÖNH-dagar skall innehålla eller kompletteras med ett barninriktat symposium och gärna i den form som vi fick ta del av i Lund.

Richard Kuylenstierna.


 

Reserapport från ASPO (American Society for Pediatric Otolaryngology)

 ASPO hade nyligen sitt årliga möte och denna gång i Arlington strax utanför Washington. Föreningens president Joseph Kerschner noterade i sin välkomsthälsning att ökande subspecialisering gör det ännu viktigare med samlande möten då olika grenar kan träffas och informera och diskutera.

More

Referat från kurs i pediatrisk ÖNH, 11-15 mars 2013.

\"\"ÖNH-kliniken på Karolinska var nyligen värd för en kurs i laryngo-/bronkoskopi och pediatriska ÖNH-sjukdomar. Kursen samlade drygt tjugo ÖNH-läkare från hela landet av vilka ungefär hälften var färdiga specialister. En bred exposé över pediatriska frågeställningar presenterades; dels i form av föreläsningar på förmiddagarna följt av praktiska övningar i laryngo-/bronkoskopi på eftermiddagarna. Kursen leddes av SPÖNH:s vice orförande Georgios Papatziamos som vid sin sida hade Andreas Ekborn och Caroline Gahm. Kursledningen hade den tydliga ambitionen att förmedla så jordnära kliniskt relevanta frågor och svar som möjligt. De olika föreläsarna hade fått noggranna instruktioner om att följa dessa anvisningar, som till en del tillkommit efter tidigare kursenkäter.

Särskilt uppskattad var naturligtvis de praktiska övningarna i laryngo-/bronkoskopi med kaniner som försöksobjekt. Sista skopidagen prövades även två sövda grisar, och man fann att graden av realism knappast kunde underskattas.