Skip to content

Otoliten

ST – utbildningen

För att bli Specialistläkare i Öron-, näs- och halssjukdomar krävs att Socialstyrelsen godkänner genomförd specialistutbilding efter erhållen svensk läkarlegitimation. Detta kan ske enligt 2015 års modell eller i vissa fall enligt 2008 års modell. I den förra handboken går också att läsa vad som krävs för grenspecialiteterns Hörsel- och balansrubbningar (Audiologi) respektive Röst- och talrubbningar (Foniatri)

För att uppfylla godkända kunskaper krävs en rad kursintyg. Generell gäller för uppfyllt delmål antingen ett ensamt intyg för “Helt delmål” eller minst två intyg med “Del av delmål”.

Dessutom behövs godkänt tjänstgöring intygas för alla randutbildningar och av verksamhetschef för Specialistutbildningen som helhet.

specialistskrivning_1024x683