Skip to content

Otoliten

Bedömningsmallar

Strukturerad bedömning är en del av ST-utbildningen och ett underlag som Socialstyrelsen kan kräva komplettering av i en specialistansökan. ST-läkare och handledare har ett delat ansvar att regelbundna bedömningar görs.

För att underlätta dokumentationen rekommenderar vi DOPS, Mini-CEX och CBD som används på många sjukhus runtom i landet. Det är validerade instrument utvecklade av NHS i Storbritannien som översatts till svenska.

 

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

En bedömningsmall för praktiska moment, där man förutom teknisk skicklighet även bedömer kommunikationsförmåga. Här finns en guide till hur du använder formuläret.

 

Mini Clinic Evaluation Exercise (Mini-CEX) 

Strukturerad metod att bedöma olika kompetensområden i en verklig klinisk situation. Kan med fördel användas vid sit-in på mottagningen tex. Här finns en guide till hur du använder formuläret.

 

Case Based Discussion (CBD)

En strukturerad diskussion där man avhandlar kliniska fall som ST-läkaren själv handlagt. Här finns en guide till hur du använder formuläret.