Årsmöte

Nästa årsmöte med utbildning planeras till 8-9 oktober 2020. Mötet blir på Djurönäset utanför Stockholm. Inbjudan kommer under senare delen av våren.