Inbjudan till Efterutbildningdagar för ÖNH-praktiker

Tidpunkt: 6-7 oktober 2022
Plats: Djurönäset Konferens och Spa, Värmdö, www.djuronaset.com
Kurstema:
Slemhinneförändringar och hudsjukdomar för öronläkare
Anmälan: Asap till Mette Ståhlgren, senast 7 juni, på spomotet@opivanordic.se
Svara med fullständig faktureringsadress
OBS! Ej avbokningsbart efter 1 augusti
Djurönäset följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Inbjudan

Program