Skip to content

Sveriges privata öronläkare

Styrelse SPÖ 2020-2021

Balcarras Crafoord

Jenny Driving

Karin Lindberg

Hillevi Pendleton

Agneta Wohlfart

Fredrik Öhrnberg

Valberedning
Mats Engström
Anna-Karin Strömberg

Revisor
Mats Engström
Ulla Friberg

Ansökan om att bli medlem i SPÖ insänds till karin_e_lindberg@hotmail.com.