Close

Svenskt sällskap för huvud- och halskirurgi

Svenskt Sällskap för Huvud- och Halskirurgi  bildades 1994 för att ”befrämja den kliniska verksamheten inom huvud- och halskirurgin, inkl. traumatologin. I detta syfte ingår bl.a. kvalitetssäkring, ”state of the art”, utvecklingslinjer och samarbetsfrågor med andra specialiteter.”

Med åren har det vuxit fram en önskan att Sällskapet ska fungera både som en mötesplats och diskussionsplattform för tumörkirurgiskt inriktade kollegor, men också för dem utanför landets universitetssjukhus som handlägger och har intresse för mjukdelskirurgi och traumatologi. Efter en stadgeändring 2011 kan var och en som är legitimerad läkare och ansluten till SFOHH bli medlem.

Sedan 2010 anordnar Svenskt Sällskap för Huvud- och Halskirurgi ett höstmöte som vanligen sträcker sig över två dagar, och ibland har varit kombinerat med ett ”förmöte” där ett specifikt ämne avhandlats. Till höstmötet är man välkommen då man är medlem. Programmet på mötet är tänkt att intressera kollegor från såväl universitetssjukhus som mindre enheter. Det har utöver det vetenskapliga programmet varit utmärkta tillfällen att träffa kollegor med liknande intressen och knyta nya kontakter. Ett socialt event med middag under lättsamma former och ibland en kulturell aktivitet ingår.

 

Kalendarium SHHK

X