Skip to content

Svenskt sällskap för huvud- och halskirurgi

Kontakter

Medlemskap förutsätter medlemskap i SFOHH. Årsavgiften är 100 kr (2020). Ansökan om medlemskap ställs till Sällskapets sekreterare.

Medlemsavgift betalas samtidigt som avgiften för SFOHH via Föreningshuset.

Bankgiro för inbetalning av t.ex. avgift för höstmötet: 5480-5502, kontonummer Danske Bank: 12350368874

Organisationsnummer: 802529-0019
Svenskt Sällskap för huvud och halskirurgi
c/o Olof Nilsson
Kasernvägen 19
703 65 Örebro

Ordförande

Tomas Ekberg, ÖNH Akademiska Sjukhuset, tomas.ekberg@akademiska.se

Sekreterare

Malin Berg, ÖNH mottagningen Hallands Sjukhus,malin.berg@vgregion.se

Kassör/Skattmästare

Olof Nilsson, ÖNH Universitetssjukhuset Örebro, olof.nilsson@regionorebrolan.se

Ledamot

Johanna Sjövall