Skip to content

Svenskt sällskap för huvud- och halskirurgi

Kontakter

Medlemskap förutsätter medlemskap i SFOHH. Årsavgiften är 100 kr (2020). Ansökan om medlemskap ställs till Sällskapets sekreterare.

Medlemsavgift betalas samtidigt som avgiften för SFOHH via Föreningshuset.

Bankgiro för inbetalning av t.ex. avgift för höstmötet: 5480-5502, kontonummer Danske Bank: 12350368874

Organisationsnummer: 802529-0019
Svenskt Sällskap för huvud och halskirurgi
c/o Olof Nilsson
Kasernvägen 19
703 65 Örebro

Ordförande

Johanna Sjövall, Lund
johanna.sjovall@med.lu.se

Sekreterare

Alexandra Elliot, Stockholm
alexandra.elliot@regionstockholm.se

Kassör/Skattmästare

Olof Nilsson, ÖNH Universitetssjukhuset Örebro
olof.nilsson@regionorebrolan.se

Ledamot

Constantina Nadia Christou, Uppsala
constantina.christou@akademiska.se