SRS-mötet 17-18/9 2020 är inställt

På grund av rådande omständigheter vad avser covid-19 pandemin och dess osäkra framtida utveckling har vi i styrelsen efter noggrant övervägande beslutat om att ställa in mötet i september.  Vi planerar dock att återgå till ordningen och hålla mötet nästa år 2021 med samma tema: FESS: indikationer och komplikationer och hur vi lär ut FESS.

Då vi är en förening kommer vi enligt stadgarna hålla ett årsmöte med obligatoriska punkter den 17/9-20. För dem som deltog i 2019-års möte finns möjlighet att delta via ZOOM. Information med dagordning och bilagor kommer att skickas ut via e-mail senast under v. 36