Skip to content

Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS)

Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS) är en intresseförening för näs-bihålesjukdomar och deras behandling. SRS bildades den 30/9 1993 i Skövde på initiativ av Hans Rundcrantz, Björn Petruson, Lars Malm och Börje Drettner. ”SRS skall verka för att förbättra kunnandet om näsan och bihålornas anatomi och fysiologi samt diagnostik och behandling av sjukdomar och deformiteter i näsa och bihålor. Sällskapet skall dessutom stimulera till utvecklingsarbete och forskning inom området.”

Sällskapet är öppet för alla ÖNH-kollegor och särskilt för ST-läkare under utbildning. (Man känner sig således kallad, snarare än att man blir kallad). Sällskapet träffas en gång per år under gemytliga former. Svenskt Rhinologiskt Sällskap bistår Svensk Förening för Otorhinolaryngologi samt huvud och halskirurgi, som expertpanel i frågor rörande näs och bihålesjukdomar och som referensgrupp för det Europeiska Rhinologiska Sällskapet.

Medlemskap i ERS
I samband med att anmälningsavgiften till mötet betalas, erhåller man samtidigt medlemskap i ERS med tillhörande prenumeration online på tidskriften Rhinology. För första gången i SRS historia uppstod platsbrist i möteslokalerna, när mötet 2021 skulle hållas och en del sena anmälare fick tyvärr inte plats. Vi hoppas till mötet 2022 dels att få plats med alla som vill anmäla sig och dels också ha hunnit utarbeta en lösning på hur man kan fortsätta vara, eller bli, medlem i SRS även om man inte har möjlighet att komma till mötet. Givetvis kan man själv ansöka om medlemskap i ERS under kommande år via denna länk.

Kalendarium SRS

Aktuellt SRS

X