Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS)

Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS) är en intresseförening för näs-bihålesjukdomar och deras behandling. SRS bildades den 30/9 1993 i Skövde på initiativ av Hans Rundcrantz, Björn Petruson, Lars Malm och Börje Drettner. ”SRS skall verka för att förbättra kunnandet om näsan och bihålornas anatomi och fysiologi samt diagnostik och behandling av sjukdomar och deformiteter i näsa och bihålor. Sällskapet skall dessutom stimulera till utvecklingsarbete och forskning inom området.”

Sällskapet är öppet för alla ÖNH-kollegor och särskilt för ST-läkare under utbildning. (Man känner sig således kallad, snarare än att man blir kallad). Sällskapet träffas en gång per år under gemytliga former. Svenskt Rhinologiskt Sällskap bistår Svensk Förening för Otorhinolaryngologi samt huvud och halskirurgi, som expertpanel i frågor rörande näs och bihålesjukdomar och som referensgrupp för det Europeiska Rhinologiska Sällskapet.

Medlemskap i ERS
Tidigare har man i anmälningsavgiften till mötet erhållit medlemskap i ERS med tillhörande prenumeration online på tidskriften Rhinology. Då vi inte har något möte denna höst med tillhörande inkomster kan vi inte ombesörja det detta år. För er som deltog i mötet 2019 ska medlemskapet gälla hela 2020. Givetvis kan man själv ansöka om medlemskap i ERS under kommande år via denna länk.
Nästa år hoppas vi att vi är på banan igen.

Kalendarium SRS

Aktuellt SRS

X