Skip to content

Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS)

Utbildning & Stipendier

SRS utbildningsbidrag.

Den fantastiska insatsen av ERS-kommittén (ERS-2016) resulterade i ett betydande överskott som tillfallit SRS.

SRS styrelse kommer under närmaste åren kunna dela ut ett antal utbildningsbidrag med max 10000kr/ansökan.

10 bidrag/år kan delas ut.

Bidraget utgår till rhinologinriktad ÖNH-specialist för deltagande i en rhinologisk kurs av hög vetenskaplig kvalité alternativt kongress. Bidrag kan endast mottagas en gång per individ och liv.

Bidragsmottagaren skall redovisa deltagande i kursen med reseberättelse vilken publiceras på SRS hemsida.

Bidragets syfte är att med riktade stipendier främja individuell rhinologisk kunskap i SRS-kollegiet.

Vi har inget slutdatum för ansökan.
Ansökan skickas till anton.bohman@akademiska.se


Pris för bästa ST-föredrag

Vid SRS årsmöte finns en programpunkt, vid vilken ST-läkare presenterar sin forskning eller ST-arbete inom rinologi. Föranmälan sker till Stipendieansvarig styrelseledamot senast tre veckor före mötet. Styrelsen korar och delar ut pris till det bästa föredraget under årsmötet. Prisbeloppet är 15 000 kr.

Vinnare:

2023 Robin Natt och Dag Hakimi

2023 Robin Natt och Dag Hakimi

Motivering:
Robin, som är ST-läkare vid Hallands sjukhus, Halmstad, har med sitt arbete ”Complicated rhinosinusitis in children – incidence, diagnosis and treatment with focus on surgical intervention” bidragit till ökad förståelse för hur denna patientgrupp diagnosticeras och lämpligen behandlas. Bland annat har han visat att barn som opererades endoskopiskt hade färre komplikationer och kortare vårdtid jämfört med barn som opererades med öppen eller kombinerad teknik. För ett gediget arbete och datainsamlande i ett angeläget ämne och för en väl genomförd presentation, belönas han med SRS stipendium 2023.

2022 Magnus Ingi Gunnarsson

2022 Magnus Ingi Gunnarsson

Motivering:
Magnus har med hjälp av data från kvalitetsregistret för septumkirurgi gjort en fin genomgång där han visar att det inte föreligger någon skillnad mellan enbart septumplastik och septumplastik med samtidig konkakirurgi avseende risken för bestående komplikation. Däremot fanns det en association mellan de patienter som hade rapporterat ett oplanerat återbesök efter operationen och de som uppgav en bestående komplikation längre fram. En hög andel av patienterna som svarade på den enkät som genomförs tolv månader postoperativt, angav att de fått en bestående komplikation. Trots en låg svarsfrekvens belyser detta ett eventuellt behov av rutinmässiga återbesök efter septumplastikoperation.

"Långtidsuppföljning av frontalsinusfrakturer"

2021 Oscar Solmell

”Långtidsuppföljning av frontalsinusfrakturer”

Motivering:
Hans ST-arbete beskriver en metod som bedöms kunna ha potential att underlätta den kliniska bedömningen av frakturer av frontalbenet engagerande pannbihålorna. Bedömningen av dessa frakturer är svår och ännu svårare är ställningstagandet till behov av kirurgisk åtgärd. Oscar Solmell bidrog med en pusselbit till denna svåra bedömning. Presentationen var i sig fängslande och strukturerad på en och samma gång. ST-arbetet var bra genomfört ur ett vetenskapligt perspektiv.

"Reboot surgery in type 2 CRSwNP"

2019 Karin Jonstam

”Reboot surgery in type 2 CRSwNP”
"Absence of high risk HPV in p16 positive inverted sinonasal papilloma"

2017 Anna Holm

”Absence of high risk HPV in p16 positive inverted sinonasal papilloma”