Skip to content

Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS)

Utbildning & Stipendier

SRS utbildningsbidrag.

Den fantastiska insatsen av ERS-kommittén (ERS-2016) resulterade i ett betydande överskott som tillfallit SRS.

SRS styrelse kommer under närmaste åren kunna dela ut ett antal utbildningsbidrag med max 10000kr/ansökan.

10 bidrag/år kan delas ut.

Bidraget utgår till rhinologinriktad ÖNH-specialist för deltagande i en rhinologisk kurs av hög vetenskaplig kvalité alternativt kongress. Bidrag kan endast mottagas en gång per individ och liv.

Bidragsmottagaren skall redovisa deltagande i kursen med reseberättelse vilken publiceras på SRS hemsida.

Bidragets syfte är att med riktade stipendier främja individuell rhinologisk kunskap i SRS-kollegiet.

Vi har inget slutdatum för ansökan.
Ansökan skickas till sofia.hultman-dennison@regionstockholm.se


Pris för bästa ST-föredrag

"Långtidsuppföljning av frontalsinusfrakturer"

2021 Oscar Solmell

“Långtidsuppföljning av frontalsinusfrakturer”

Motivering:
Hans ST-arbete beskriver en metod som bedöms kunna ha potential att underlätta den kliniska bedömningen av frakturer av frontalbenet engagerande pannbihålorna. Bedömningen av dessa frakturer är svår och ännu svårare är ställningstagandet till behov av kirurgisk åtgärd. Oscar Solmell bidrog med en pusselbit till denna svåra bedömning. Presentationen var i sig fängslande och strukturerad på en och samma gång. ST-arbetet var bra genomfört ur ett vetenskapligt perspektiv.

"Reboot surgery in type 2 CRSwNP"

2019 Karin Jonstam

“Reboot surgery in type 2 CRSwNP”
"Absence of high risk HPV in p16 positive inverted sinonasal papilloma"

2017 Anna Holm

“Absence of high risk HPV in p16 positive inverted sinonasal papilloma”