Close

Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS)

Utbildning & Stipendier

SRS utbildningsbidrag.

Den fantastiska insatsen av ERS-kommittén (ERS-2016) resulterade i ett betydande överskott som tillfallit SRS.

SRS styrelse kommer under närmaste åren kunna dela ut ett antal utbildningsbidrag med max 10000kr/ansökan.

10 bidrag/år kan delas ut.

Bidraget utgår till rhinologinriktad ÖNH-specialist för deltagande i en rhinologisk kurs av hög vetenskaplig kvalité alternativt kongress. Bidrag kan endast mottagas en gång per individ och liv.

Bidragsmottagaren skall redovisa deltagande i kursen med reseberättelse vilken publiceras på SRS hemsida.

Bidragets syfte är att med riktade stipendier främja individuell rhinologisk kunskap i SRS-kollegiet.

Vi har inget slutdatum för ansökan.
Ansökan skickas till anna.sjogren@regionvarmland.se


Bästa ST Pris

"Absence of high risk HPV in p16 positive inverted sinonasal papilloma"

2017 Anna Holm

“Absence of high risk HPV in p16 positive inverted sinonasal papilloma”
"Reboost surgery in type 2 CRSwNP"

2019 Karin Jonstam

“Reboost surgery in type 2 CRSwNP”
X