Utbildningsdag Svenska Smärtläkarföreningen

Smärtläkarföreningen_2

Datum 31 mars 2023, kl 8.30 – 15.30

Tema Behandling av cancerrelaterad smärta

Mötet sker som hybridmöte, fysiskt på SLFs lokaler, Villagatan 5 i Stockholm, och via Zoom länk:

Föreläsarna tar frågor i samband med sin presentation och det blir en gemensam paneldiskussion i slutet av dagen. Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe 300 kronor.

Kostnad: Deltaga i möte online, 500 kr för icke medlemmar, SSLFs medlemmar gratis. Deltaga i möte på plats inklusive måltider i SLFs matsal, 800 kronor för icke-medlemmar, 300 kronor för medlemmar. Alla AT gratis, oavsett om f2f på plats eller online.

Anmälan: betala avgift till SSLFs plusgiro 18 52 70-6 senast den 10.3 och skicka anmälan till föreningens kassör, e-post kassor@svenskasmartlakarforeningen.se

Obs! Glöm inte att i anmälan ange ditt namn, korrekt e-post, om du är AT-läkare samt var du arbetar som AT-läkare, medlemskap i SSLF, eventuellt önskemål om kursintyg och behov av anpassad kost! Vegetarisk, vegansk, laktos- glutenfri/ allergi/annat.

Ange även om du önskar deltaga online eller på plats

Anmälan är giltig först när korrekt avgift erhållits och bekräftas därefter genom e-postmeddelande från SSLF:s kassör.

Målgrupp: ST-läkare och redan färdiga specialister i Smärtlindring. ST-läkare och specialister i t.ex. Allmänmedicin Rehabmedicin, Kirurgi, Ortopedi palliativmedicin, Anestesi och intensivvård, Urologi, Onkologi, Gynekologi, Öron Näs och Hals, Geriatrik och Neurokirurgi är förstås också välkomna.

Antal platser fysiskt är 35 resp obegränsat online, Först till kvarn… Men ta chansen att träffas fysiskt om du har möjlighet!

Självklart ges det kursintyg för ST delmål i Smärtlindring, men också andra basspecialiteter.  Kursintyg också för fortsatt vidareutbildning för redan färdiga specialister.

Om du är ST-läkare och deltar på plats kan SSLF utfärda kursintyg. Om du önskar kursintyg efter genomförd utbildningsdag, var god maila paulin.andrell@gu.se senast 26 mars och ange:

A) inom vilken förordning du genomför din ST (2015; 2021)
B) vilken specialitet
C) Adress som intyget ska skickas till

Om du deltar i hybridmötet och önskar kursintyg för deltagande i utbildningsdagen, ta kontakt med handledare för utfärdande av detta.

Information och schema