Skip to content

Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS)

Vetenskapliga bidrag

 

2008

Resumé 2008 års möte:

Svenskt Rhinologiskt Sällskap avhöll årsmöte som brukligt på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg den 2-3 oktober 2008. Temat för årets möte var ”Endoskopisk näs- och bihålekirurgi”.

Efter introduktion av avgående och mycket uppskattade ordförande Lars Lundblad, Stockholm gjorde Mats Lindén, Falun en genomgång av -Vad vi behöver för utrustning? Mats har en betydande och lång erfarenhet av FESS-kirurgi och ger årligen en uppskattad kurs i Falun. Mattias Jangard, Stockholm och Stig Rudblad, Örebro presenterade därefter svenska erfarenheter av olika ”guide system”. Med hjälp av sensorer på patienten som kalibreras till en CT-bild av patientens bihålor kan operatören per-operativt bestämma sin position med hög noggrannhet, något som ökar patientsäkerheten och förbättrar kirurgin ffa i känsliga områden som frontalsinus, skallbas och nära ögat. Utrustningen används sedan flera år av stora centra utomlands men börjar nu bli allt vanligare i Sverige trots en hög kostnad.

Olika tekniker för FESS, endonasaltrepanation och Mini-FESS beskrevs av Lars Lundblad. Pernilla Sahlstrand-Johnson, Malmö presenterade sin multicenter studie för kvalitetsuppföljning före och efter FESS-kirurgi. Därefter visade Karl Stensland, Kalmar exempel på näs-bihålekirurgi såsom den bedrivs på ett Länssjukhus och avslutningsvis diskuterade Anders Cervin, Helsingborg pre och postoperativa rutiner mot bakgrund av en större gemensam omorganisation av ÖNH-rutinerna i region Skåne. Bla togs den aktuella frågan om skriftlig patientinformation – hur mycket och vad, samt skriftligt medgivande upp till diskussion.

På kvällen avnjöts en utsökt och trevlig middag i glada vänners lag på Elite Park Avenue Hotel.

Fredagen ägnades inledningsvis åt spontana timmen följt av en rapport från syster organisationen: European Rhinologic Society´s årsmöte på Kreta i juni, presenterat av Mats Holmström, Uppsala som ingår i fakulteten.

Eftermiddagen rundades av med intressanta föredrag om avancerad FESS-kirurgi. Mats Lindén pratade om frontalsinuskirurgi, Jan Kumlien, Stockholm diskuterade liquor läckage och tätning, Cecilia Ahlström Emanuelsson, Lund pratade om hypofyskirurgi och Anders Cervin avslutade genom att prata om FESS kirurgi vid benigna nästumörer. 

Vid årsmötesförhandlingarna avgick Lars Lundblad och Diana Berggren ur styrelsen och Karl Stensland, och Johan Hellgren, Göteborg valdes som nya medlemmar av styrelsen.

Ur Svensk ÖNH-tidskrift 2008.

2003



Referat av det vetenskapliga programmet

Instruktion hur man skall fotografera näsor från utsidan ad modum O-P Haraldsson

Artikel som Mats Holmström lovade vidarebefordra till oss angående komplikationer och medikolegala aspekter på FESS.

2002


Referat av det vetenskapliga programmet
Föredragshållarnas egna powerpointpresentationer (några tar en bra stund att få hem trots bredband, men prova!)

Invärtesmedicinska aspekter på Wegener, sarkoidos, Sjögren och polykondrit av Gunnar Westberg, professor i njurmedicin, Göteborg (4MB).

Cilier, Anders Cervins genomgång av ciliefunktionens betydelse för näsan (15 MB).

Cystisk fibros, Gert Henriksson presenterar utförligt genomgång av ciliefunktionens betydelse för näsan (0.5MB).

Hormonell påverkan på nässlemhinnan, inklusive graviditet, Eva Ellegård (0.9 MB).

Läkemedelsinducerade näsbesvär, Peter Graf (28 kB)

2001


Referat av det vetensakapliga programmet som handlar om  svampsjukdomar i näsa-bihålor med; mykologen Anders Johansson, Anders Cervin, Björn Petruson och infektionsläkaren Lars Hagberg, Johan Hellgren, Kjell Ydreborg och Monika Stenkvist. Anders Cervins föreläsning finns även som powerpointpresentation (1.5 MB).

2000


Referat av den laterala näsväggens kirurgi, presenterad av Jan Kumlien, Monika Stenkvist, Stellan Jacobsson, Magnus Jannert, Mats Lindén och Björn Petruson.

1999


Referat av det vetenskapliga programmet, som omfattade utredning av barn med rinit, abrasio med shaver, koanalatresi, FESS vid polypos hos barn med CF och tumörer hos barn