Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS)

Styrelse

karin.toll@sll.se

Ordförande
Karin Toll

maria.carling@regiondalarna.se

Kassör
Maria Carlin

sekreterare@svensktrhinologisktsallskap.se

Sekreterare
Ulf Höckerfelt

stefan.freccero@skane.se

Ledamot
Stefan Freccero

erica.lundh@lvn.se

Ledamot
Erica Lundh

magnus.ivarsson@onhinstitutet.se

Ledamot
Magnus Ivarsson

X