Skip to content

Anmälan specialistskrivning

Frivillig specialistexamination inom öron-, näs- och halssjukdomar

Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi anordnar under våren 2023 skriftligt prov i öron-, näs- och halssjukdomar. Till provet inbjuds blivande specialister (ST-läkare >4 år) inom ÖNH-sjukdomar.

Skrivningen äger rum fredagen den 24 mars 2023 (kl. 9-14) och kommer att genomföras via internet på hemortskliniken (under överinseende av en person som utvalts av respektive klinikchef). Deltagare från Stockholmsregionen hänvisas till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Det skriftliga provet består i regel av cirka 35 assayfrågor som ibland är knutna till fallbeskrivningar. Skrivningstiden är fem timmar. Rättning sker anonymt och resultatet meddelas endast skrivningsdeltagaren. De rättade skrivningarna kommer ej att lämnas ut utan frågorna med svar publiceras direkt efter skrivningstidens utgång via www.svenskonh.se tidigare skrivningar.

Föreningen förutsätter att klinikerna bestrider de kostnader som kan vara förenade med deltagandet. Skrivningsavgiften, 2.500 kr, kommer att faktureras respektive hemortsklinik efter deltagandet.

Anmälan sker via denna Anmälan 2023
Anmälan skall ha inkommit senast måndagen den 31 januari 2022.

Vid eventuella frågor kontakta Agneta Wittlock, tel. 08-123 87353.

Formulär