Skip to content

Styrgrupp specialistskrivning

Den nationella specialistskrivningen inom Öron-, Näs- och Halssjukdomar (inklusive audiologi och foniatri), infördes 1990 och ses idag som en obligatorisk del av ST-utbildningen. ST-läkare som genomfört minst 4 år av sin utbildning kan i slutet av mars genomföra provet on-line på hemortskliniken.

Styrgrupp för examen består av:

Ann Abrahamsson
Ola Fridman Bengtsson
Anton Boman
Cecilia Engmér Berglin (ordf)
Jesper Bogefors
Christina Hederstierna
Sofie Kraft
Elin Marsk
Magnus Wahlgren
Katarina Zborayová
Agneta Wittlock (adm).

Mötesrum