Styrgrupp specialistskrivning

Den nationella specialistskrivningen inom Öron-, Näs- och Halssjukdomar (inklusive audiologi och foniatri), infördes 1990 och ses idag som en obligatorisk del av ST-utbildningen. ST-läkare som genomfört minst 4 år av sin utbildning kan i slutet av mars genomföra provet on-line på hemortskliniken.

Styrgrupp för examen består av:

Ann Abrahamsson
Marie-Louise Barrenäs
Cecilia Engmér Berglin (ordf)
Jesper Bogefors
Ola Fridman Bengtsson
Christina Hederstierna
Elin Marsk
Olof Nilsson
Agneta Wittlock (sekr).

Mötesrum
X