Webbutbildningar

Inspelade föreläsningar finns sedan 2012 men endast från september 2019 tillgängligt via Youtube. Även om dessa länkar här är lösenordskyddade behöver vi inhämta samtycke från berörda föreläsare, när så skett kommer vi att succesivt fylla på med tidigare material. Genom att använda sig av Youtube kan även läsplatta, telefon och Mac användas, något som inte var möjligt tidigare.

Välkomna!

Inspelade webbutbildningar

Projektgruppen företräds av:

Eva Ellegård
Per-Inge Carlsson
Ingemar Sandén
Eleftherios Ntouniadakis

Ny Zoom-adress till webbutbildningen fr  o m 10/10
Från och med HT 2019 använder ORL webbutbildningen verktyget Zoom. Zoom är ett e-mötesverktyg som används av de flesta universitet och högskolor i Sverige.
Mötesrummet heter ORL Webbutbildning. För att se och lyssna kan man även logga in via webbläsare men appen rekommenderas.
Adress till mötesrummet: https://us02web.zoom.us/j/360539981

Ladda ner appen, testa bild och ljud via: https://zoom.us/test

Om inte installationen fungerar kontakta er IT-Support och be dem att installera Zoom på datorn ni ska använda.
Mer info att ge till IT:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115002262083-Joining-a-Test-Meeting
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362683-Network-Firewall-or-Proxy-Server-Settings-for-Zoom

Exempel på webbutbildning

Trauma - Behövs akuta öronkirurgiska insatser? Markus Peebo, Östergötland

201911 Markus Peebo, Östergötland

Existerar Eagle syndrom Adrian Ström, Umeå

20191127 Adrian Ström, Umeå

Program vårterminen 2020

Vi inbjuder alla medlemmar att lyssna, fråga och lära av denna rikstäckande utbildningsform.
Alla föreläsningar startar kl. 16.00

Program våren 2020

Vecka Datum   Titel   Föreläsare/klinik
v 3 2020-01-16 Endskopisk LASER-kirurgi av larynxcancer Roland Rydell,
Skånes Univ.sjukhus
v 5 2020-01-30 “Enkel och pålitlig ytteröreplastik Annika Elmqvist Stenberg,
Sophiahemmet
v 7 2020-02-13 Bredbandstympanometri – kliniska aspekter David Simic,
Örebro
v 9 2020-02-27 Främe skallbastumörer med övergripande växt. Endoskopisk kirurgi och multidisciplinärt omhändertagande vid Akademiska sjukhus Jerker Stigare, Uppsala
v 11 2020-03-12 Öronkirurgisk diagnostik Mats Aadde,
Sundsvall
v 13 2020-03-26 Främmande kropp i esofagus, kan det vara eosinofil esofagit? Helen Larsson,
NÄL
v 15   PÅSK  
v 17 2020-04-23 Botoxbehandlingar inom ÖNH Zsolt Szoby,
Jönköping
v 19 2020-05-07 Endoskopisk hypofyskirurgi och sinonasal hälsa Tobias Campbell Hallén,
Göteborg
v 23 2020-06-04 Stapediusmyoklonier Karin Ehinger,
Karlstad
X