Webbutbildningar

Inspelade föreläsningar finns sedan 2012 men endast från september 2019 tillgängligt via Youtube. Även om dessa länkar här är lösenordskyddade behöver vi inhämta samtycke från berörda föreläsare, när så skett kommer vi att succesivt fylla på med tidigare material. Genom att använda sig av Youtube kan även läsplatta, telefon och Mac användas, något som inte var möjligt tidigare.

Välkomna!

Inspelade webbutbildningar

Projektgruppen företräds av:

Oscar Hammarfjord
Christian Löfvenberg
Eleftherios Ntouniadakis
Ingemar Sandén

Ny Zoom-adress till webbutbildningen fr  o m 27/8 2020

Från och med HT 2019 använder ORL webbutbildningen verktyget Zoom. Zoom är ett e-mötesverktyg som används av de flesta universitet och högskolor i Sverige.
För att se och lyssna kan man även logga in via webbläsare men appen rekommenderas. Du kan ansluta på två sätt:

Direktlänk inklusive inloggningskod:
https://us02web.zoom.us/j/86955509980?pwd=cHYyWkE0c3RLV1B6N2xDS2pIeWxhdz09

Länk där du får skiva in inloggningskod manuellt:
https://us02web.zoom.us/j/86955509980

Lösenord: 932883

Ladda ner appen, testa bild och ljud via: https://zoom.us/test

Om inte installationen fungerar kontakta er IT-Support och be dem att installera Zoom på datorn ni ska använda.
Mer info att ge till IT:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115002262083-Joining-a-Test-Meeting
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362683-Network-Firewall-or-Proxy-Server-Settings-for-Zoom

Exempel på webbutbildning

Trauma - Behövs akuta öronkirurgiska insatser? Markus Peebo, Östergötland

201911 Markus Peebo, Östergötland

Existerar Eagle syndrom Adrian Ström, Umeå

20191127 Adrian Ström, Umeå

Program vårterminen 2020

Vi inbjuder alla medlemmar att lyssna, fråga och lära av denna rikstäckande utbildningsform.
Alla föreläsningar startar kl. 16.00

Program hösten 2020

Vecka Datum   Titel   Föreläsare/klinik
v 35 2020-08-27 Atypiska kroniska otiter Anna Granath, Stockholm
v 37 2020-09-10 Larynxingrepp i lokalanestesi Eleftherios Ntouniadakis, Örebro
v 39 2020-09-24 Handläggning av diagnostiserade vestibularisschwannom Per-Olof Eriksson, Uppsala
v 41 2020-10-08 Postoperativa tonsillblödningar Karl Knoph, Max Eriksson, Östergötland
v 43 2020-10-22 Centrala hörselrubbningar, från Wernicke till cochlea Johan Adler, Eskilstuna
v 45 2020-11-05 Ny metod att ta bort keloider från ytterörat Johanna Sundén, Sunderbyn
v 47 2020-11-19 Vad gör man när knölen verkar sitta i thyroidea? Gabriella Kecskés, Västerås
v 49 2020-12-03 Svampinfektioner inom ÖNH – ett knepigt och ibland riskfyllt område Katarina Carell, Helsingborg
v 51 2020-12-17 Covid-19 och trakeotomi Nina Pauli, Göteborg
X