Vårdprogram för luktpåverkan efter Covid-19

Yes, right or ok tick check mark with square check box symbol.

SRS och SRFA har tillsammans tagit fram ett vårdprogram för luktnedsättning efter covid-19. Detta hittar du på SFOHHs hemsida, under Vårdprogram samt via länken nedan.

Vårdprogram vid kvarstående luktnedsättning efter infektion av SARS-CoV-2