Vårdprogram och riktlinjer

Yes, right or ok tick check mark with square check box symbol.

SRFA har tagit fram nationella riktlinjer för behandling med biologiska läkemedel vid kronisk rinosinuit med näspolyper (CRSwNP) med typ 2 inflammation.
Dessa hittar du på SFOHHs hemsida, under Vårdprogram, samt under fliken ”Kunskap och Kvalitet” – ”Vårdprogram och riktlinjer