Skip to content

Otoliten

Specialistskrivning

SFOHH anordnar specialistskrivning en gång per år, vanligtvis på våren. Skrivningen riktar sig till ST-läkare som gör sista året på sin ST. Skrivningen är inte obligatorisk enligt socialstyrelsens målbeskrivning men inom vår specialistförening finns gemensamt beslut om att alla ST-läkare ska genomföra provet. För mer information, läs under rubriken “specialistskrivning”.

specialistskrivning_1024x683