Skip to content

Otoliten

Målbeskrivning

För att bli Specialistläkare i Öron-, näs- och halssjukdomar krävs att Socialstyrelsen godkänner genomförd specialistutbilding efter erhållen svensk läkarlegitimation. Detta kan ske enligt 2015 års modell eller enligt målbeskrivning 2021. I den förra handboken går det också att läsa vad som krävs för grenspecialiteterns Hörsel- och balansrubbningar (Audiologi) respektive Röst- och talrubbningar (Foniatri)

För att uppfylla godkända kunskaper krävs en rad kursintyg. Generellt gäller för uppfyllt delmål antingen ett ensamt intyg för “Helt delmål” eller minst två intyg med “Del av delmål”.

Dessutom behövs godkänd tjänstgöring intygas för alla randutbildningar och av verksamhetschef för Specialistutbildningen som helhet.

utbildning