Skip to content

Otoliten

Styrelserepresentanter

 

Vill du engagera dig i Otoliten?

Kontakta oss på: otoliten@gmail.com

Kalmar otoliten@gmail.com sihan.wang.09@gmail.com

Ordförande
Sihan Wang

Örebro

Vice ordförande
Utbildningsansvarig
Sociala medier ansvarig
Veronica Ahlund

Örebro
Hudiksvall stina.arwidson@gmail.com

Sekreterare
Utbildningsansvarig
Stina Arwidson

Gävle

Ekonomiansvarig
Erik Lång

Gävle
Örebro sofia.gerok@gmail.com

Kalenderansvarig
Sofia Gerok

Linköping sofie.martensson85@gmail.com

Prisansvarig
Sofie Enander

Hudiksvall ludvig.tidehag@gmail.com

Hemsideansvarig
Medlemsansvarig
Ludvig Tidehag Walan

X