Skip to content

Otoliten

Styrelserepresentanter

 

Vill du engagera dig i Otoliten?

Kontakta oss på: otoliten@gmail.com

Kalmar otoliten@gmail.com sihan.wang.09@gmail.com

Ordförande
Tf kalenderansvarig
Tf ekonomiansvarig

Sihan Wang

Örebro

Tf vice ordförande
Utbildningsansvarig
Jourhandboksansvarig
Medlemsansvarig
Veronica Ahlund

Örebro

Sekreterare
Utbildningsansvarig
Alice Lindgren

ellen.johansson@gu.se

Prisansvarig
Jourhandboksansvarig

Ellen Johansson

X