Close

Otoliten

Styrelserepresentanter

 

Vill du engagera dig i Otoliten?

Kontakta oss på: otoliten@gmail.com

Kalmar sihan_wang@hotmail.com

Vice ordförande
Sihan Wang

Linköping helena.boethius@regionostergotland.se

Sekreterare
Helena Boethius

Gävle

Ekonomiansvarig
Erik Lång

Gävle
Örebro sofia.gerok@gmail.com

Utbildnings- och
kalenderansvarig
Sofia Gerok

Örebro

Utbildningsansvarig
Veronica Ahlund

Örebro
Kalmar sofie.martensson85@gmail.com

Pris- och
medlemsansvarig
Sofie Enander

Trollhättan

Hemsideansvarig
Anders Hammarström

Trollhättan
X