Skip to content

Otoliten

Kurser

Kurser för ST-läkare inom ÖNH ges på olika håll. Otoliten lägger upp alla kurser vi får information om från respektive kursarrangör i vår kalender.

Kurs

Detta är den stora organisationen som samlar godkända kurser för ST-läkare i Sverige. Kurserna är sorterade så att det går att söka på aktuell specialitet. De dyker upp så snart de är sökbara, egentligen lite när som helst under året. I allmänhet skickar man in ansökan direkt till respektive arrangör.

SK-kurser riktar sig till ST-läkare. De upphandlas årligen. De görs sökbara terminsvis, med deadline månadsskiftet april-maj för höstens kurser och omkring oktober för vårens kurser. Varje ST-läkare kan söka två kurser åt gången. Vanligtvis är tid inom specialitén meriterande, då att den som kommit längst på sin ST har störst chans att bli antagen. På vissa kurser tillämpas omvänd turordning, vilket då innebär att den som är grönast har störst chans att komma med. Så har bl.a. gällt för kursen ”Den svåra luftvägen”, i den mån den ges.

Från och med 2023 struktureras ST-kurser inom ramen för nationellt baskursutbud med syfte att täcka kunskapskrav enligt målbeskrivning för ST. Tanken är att täcka samtliga c-delmål när alla kurser i basutbudet är tillgängliga. 

ÖNH-föreningens webbutbildning

På torsdagar, udda veckor, kl. 16.00 ges under terminstid liveföreläsningar via nedanstående länk. Föreläsningarna avhandlar varierande teman som rör ÖNH. På en del kliniker är denna tidpunkt avsatt som kontinuerlig fortbildning för kollegiet, som samlar för att se föreläsningen. Flera års torsdagsföreläsningar finns lagrade och är tillgängliga via samma länk. 

Andra kurser

  • 3:e nationella huvud-hals dissektionskursen, Göteborg

    21-25e oktober 2024

Introduktion dissektionskurs
Program dissektionskurs

 

  • FESS-kurs i Falun

          18-19e november 2024

Kursinformation och anmälan

 

Otolitens egna kurser

I den mån föreningsmedlemmar själva arrangerar kurser inom ramen för Otoliten, publiceras dessa på hemsidan.

Se kalendern.