Skip to content

Otoliten

Home Study Course

För några år sedan skapades Home Study Course som ett stöd till egna litteraturstudier. Kursboken är Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery av M Anniko et al., 2010 års upplaga. Ursprungligen skickades frågor ut via e-post varje vecka tillsammans med facit för den gångna veckan.

Materialet med instuderingsfrågor finns nu upplagt i sin helhet med möjlighet att själv kontrollera mot facit.

Gå till Home Study Course

utbildning