Skip to content

Otoliten

Randningar

Inom ramen för ST ÖNH ingår ett antal randningar/sidotjänstgöringar.
Obligatoriskt för alla opererande specialiteter (inklusive ÖNH) är randning inom anestesi/IVA.
Randning inom en annan kirurgisk specialitet (vanligtvis plastikkirurgi, endokrinkirurgi eller allmän kirurgi) är också obligatoriskt.

Randning på käkkirurgisk klinik rekommenderas.
Om flexibla bronkoskopier inte regelbundet utförs inom den egna verksamheten rekommenderas randning på lungklinik.

Om flexibla gastroskopier inte regelbundet utförs inom den egna verksamheten rekommenderas randning på skopienhet.

ST-läkaren ska utöver basal ÖNH tillgodogöra sig kunskaper inom foniatri, audiologi, otokirurgi och tumörkirurgi. Om dessa områden ej finns representerade på det egna sjukhuset krävs externa randningar (vanligtvis på regionens universitetssjukhus).

I vissa fall görs även randningar inom rhinologi och luftväg på universitetssjukhus. Detta är dock inte obligatoriskt utan styrs av ST-läkarens intressen och vilken verksamhet som bedrivs på hemsjukhuset.

Randningar – Otoliten