Skip to content

Otoliten

Ge kniven vidare 2.0

-projektet i ny mer användarvändlig tappning

Ge kniven vidare är en nationell kampanj som syftar till att förbättra den kirurgiska träningen i den vardagliga kliniska verksamheten.

Ge kniven vidare

2013 genomförde ST-läkarföreningarna inom öron-näs-hals, obstetrik-gynekologi, kirurgi, ortopedi och urologi kampanjen \”Ge kniven vidare\”. Detta i syfte att förbättra och strukturera den kirurgiska träningen för ST-läkare inom opererande specialiteter. Med inspiration från danska kollegor togs en checklistan fram som hjälp för att kontrollera underläkarens förkunskap, diskutera rollfördelningen vid ingreppet, vem som skall göra vilka moment samt hjälp till konstruktiv feedback.

Med årliga utvärderingar och nya samtal med ST-läkare runt om i landet har man nu omarbetat checklistan till en mer användarvänlig version. Den nya versionen av \”Ge kniven vidare\” baseras på en av de enklaste feedback modellerna som kallas \”ask-tell-ask\”. Ett fick-kort har utformats där ena sidan tydligt riktar sig till handledaren med tips för hur feedback kan ges. Detta är ett viktigt stöd för handledaren och förhoppningen är att detta skall underlätta givandet av utvecklande återkoppling.

Beroende på var man arbetar finns det olika förutsättningar och utmaningar. Utifrån detta har ST-läkarföreningarna i projektet valt att arbeta med lokala ambassadörer som kan driva kampanjen på hemorten. Ambassadörsrollen sker ofta tillsammans med klinikens ST-studierektor där man gemensamt informerar kollegorna på kliniken om ”Ge kniven vidare” konceptet.

För ST-läkaren kan implementering av projektet räknas till ST-utbildningens obligatoriska kvalitets- och förbättringsarbete genom att en enkätundersökning görs vid projektstart och sedan efter 6 månader.

Nathalie Young, ST inom kirurgi, har gjort en informationsvideo som kan visas för övriga kollegor på kliniken. Denna hittas på kirub.se http://www.kirub.se/st-utbildning/ge-kniven-vidare-15851845

Enkätundersökning görs under en månads tid vid start av projektet. Denna ska fyllas i innan eller efter en operation som ST-läkare och specialist/handledare opererar tillsammans. Ett förslag är att under sin operationsdag så ska minst en enkät fyllas i av ST-läkare och handledaren. Ju fler antal enkäter ni dock hinner samla in ju bättre underlag fås för att utvärdera er klinik.

Därefter görs en ny enkätundersökning på samma vis efter 6 månader. Om möjligt fortsätter man med undersökningarna var 6e månad, ex alltid i mars och september.

Syftet är att analysera om detta hjälpmedel kan leda till större utbildningsvärde och öka samarbetet mellan handledare och ST-läkare.

Enkäten finner ni längst ner på denna sida.

Fick-kort i A5 storlek och planscher i A4 finns upptryckta för att ge ut till kollegor och sätta upp på kliniken. Meddela hur många exemplar av varje sort ni önskar. Kortens utformning finner ni på http://www.kirub.se/st-utbildning/ge-kniven-vidare-15851845

Har ni några frågor eller funderingar hör av er till otoliten@gmail.com

Enkäter:

Enkätundersökning inför GKV ST (pdf)

Enkätundersökning inför GKV Handledare (pdf)