Otoliten

Intyg under ST

För att ansöka om intyg om specialistkompetens krävs intyg avseende genomgångna kurser, kliniska tjänstgöringar, skriftligt individuellt arbete mm.

Intygen hittar du tillsammans med anvisningar om hur du ansöker om  specialistkompetens på socialstyrelsens hemsida

X