Skip to content

Otoliten

Intyg under ST

För att ansöka om intyg om specialistkompetens krävs intyg avseende genomgångna kurser, kliniska tjänstgöringar, skriftligt individuellt arbete mm.

Anvisningar om hur du ansöker om  specialistkompetens hittar på socialstyrelsens hemsida. Se länkarna nedan för de intyg som är aktuella för dig som gör ST enligt den äldre respektive nyare målbeskrivningen.

Intyg enligt SOSFS 2015:8 avseende:

 

Intyg enligt HSLF-FS 2021:8 avseende: