Skip to content

Nordic Society for Pediatric Otorhino­laryngolgy

Bli medlem

Bli medlem i Nordic Society for Pediatric Otorhinolaryngolgy genom att fylla i ansökan om medlemskap via ansöksningsblanketten nedan. Fyll i ansökan, “spara som” till din dator och skicka ansökan med e-post till föreningens sekreterare Richard Kuylenstierna (richard.kuylenstierna@karolinska.se) som kommer handlägga ansökan.

Blimedlem

Medlem NSPH
X