Skip to content


Svensk öronkirurgisk förening, SÖF

Funktionärer SÖF

Före 1987 interimstyrelse bestående av Lars Ekvall, Sten Harris och Ulf Mercke.

Ordförande
1987 – 1989 Lars Ekvall
1989 – 1991 Lars Ekvall
1991 – 1993 Jörgen Holmquist
1993 – 1995 Jörgen Holmquist
1995 – 1997 Henrik Harder
1997 – 1999 Henrik Harder
1999 – 2001 Björn Carlborg
2001 – 2003 Björn Carlborg
2003 – 2005 Ove Söderberg
2005 – 2007 Anna Stjernquist-Desatnik
2007 – 2009 Anna Stjernquist-Desatnik
2009 – 2011 Georgios Papatziamos
2011 – 2013 Georgios Papatziaos
2013 – 2015 Eva Westman
2015 – 2019 Lennart Edfelt

2019 –2023
2023 –

Henrik Smeds
P O Eriksson

Sekreterare
1987 – 1989 Ulf Mercke
1989 – 1991 Ulf Mercke
1991 – 1993 Anders Tjellström
1993 – 1995 Pontus Lindeman
1995 – 1996 Pontus Lindeman
1996 – 1997 Claude Laurent
1997 – 1999 Claude Laurent
1999 – 2001 Ulf Almquist
2001 – 2003 Ulf Almquist
2003 – 2005 Dag Hydén
2005 – 2007 Niklas Danckwardt-Lillieström
2007 – 2009 Niklas Danckwardt-Lillieström
2009 – 2011 Joakim Grendin
2011 – 2013 Joakim Grendin
2013 – 2015 Mattias Krakau
2015 – 2017 Mattias Krakau
2017 – 2019
2019 –
Johanna Westerberg
Markus Peebo
Kassör
1987 – 1989 Sten Harris
1989 – 1991 Sten Harris
1991 – 1993 Per Kylén
1993 – 1994 Per Kylén
1994 – 1996 Bernt Falk
1996 – 1997 Bernt Falk
1997 – 1999 Jan-Christer Hybbinette
1999 – 2000 Jan-Christer Hybbinette
2000 – 2002 Anders Freijd
2002 – 2004 Bo Tideholm
2004 – 2006 Bo Tideholm
2006 – 2010 Rut Florentzon
2010 – 2012 Kornel Sass
2012 – 2014 Kornel Sass
2014 – 2015 Marcus Peebo
2015 – 2017 Ulrica Thunberg
2017 – 2018 Ulrica Thunberg
2019 – 2022
2022-
Ola Lindqvist
Malin Nordwall-Berglund

Revisorer


(§6 – 2 revisorer utsedda av föreningens medlemmar. Revisorerna väljs på 2 år)

Revisorer
2000 – 2002 Bernt Falk Olle Söderström
2002 – 2004 Bernt Falk Sven Iversen
2004 – 2006 Lars Lundman Sven Iversen
2006 – 2008 Lars Lundman Sven Iversen
2008 – 2010 Lars Lundman Sven Iversen
2010 – 2012 Lars Lundman Sven Iversen
2012 – 2014 Lars Lundman Anna Granath
2014 – 2016 Lars Lundman Anna Granath
2016 – 2018 Lars Lundman Anna Granath
2018 – Lars Lundman Anna Granath

Valberedning

(§5 – Väljs på 2 år. Omval kan ske, men den maximala mandatperioden är 6 år)

Valberedning
2001 – 2003 Ulf Mercke Pontus Lindeman
2003 – 2005 Ulf Almquist Jan-Christer Hybbinette
2005 – 2007 Ulf Almquist Jan-Christer Hybbinette
2007 – 2009 Henrik Harder Bo Tideholm
2009 – 2011 Henrik Harder Bo Tideholm
2011 – 2013 Henrik Harder Bo Tideholm
2013 – 2015 Anna Stjernquist-Desatnik Niklas Danckwardt-Lillieström
2016 – 2018 Rut Florentzon Niklas Danckwardt-Lillieström
2018 – 2019 Rut Florentzon Niklas Danckwardt-Lillieström
2019 – Rut Florentzon Markus Peebo
Reseutskott
2005 -2006 Anders Wihlborg Rut Florentzon Malou Hultcrantz
2006 – 2007