Close

Acta Oto-Laryngologica 

Styrelsesammansättningar i Acta-organisationerna

Styrelsen för FÖRENINGEN Acta Oto-Laryngologica består av

Ordf                  Sten  Hellström
Vice ordf          Måns Magnusson
Skattmästare  Johan Wennerberg
Sekreterare     Diana Berggren
Ledamot          Lars-Olaf Cardell
Ledamot          Göran Laurell
Suppleant        Eva Hammerlid
Suppleant        Petri Olivius
Revisorer         Mats Holmström och  Ulla Friberg
Valberedning  Mats Bende, Ann Hermansson, Richard Kuylenstierna

FÖRENINGEN utser

Chefredaktör   Matti Anniko
Bitr redaktör    Eva Munck-Wikland

Styrelsen för Acta Oto-Laryngologica AB består av

VD  och ordf                  Sten Hellström
Vice ordf                        Måns Magnusson
Redaktör                        Matti Anniko
Bitr redaktör                 Eva Munck-Wikland
Kassör/skattmästare  Johan Wennerberg
Suppleant                      Eva Hammerlid
Suppleant                      Göran Laurell
Adjungerad är ordförande i Svensk Föreningen för Otorhinolaryngology, Huvud- och Halskirurgi

Styrelsen för Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica består av

Ordf                                    Sten Hellström
Vice ordf                            Måns Magnusson
Ledamot/redaktör          Matti Anniko
Ledamot/bitr redaktör  Eva Munck-Wikland
Ledamot/sekreterare     Diana Berggren
Ledamot                           Ulf Adelsohn
Ledamot                           Lars-Olaf Cardell
Suppleant                        Elina Mäki-Torkko
Suppleant                        Malou Hultcrantz
Suppleant                        Björn Ohde
Suppleant                        Eva Hammerlid

Adjungerad är ordförande i Svensk Föreningen för Otorhinolaryngology, Huvud- och Halskirurgi

X