Skip to content

Acta Oto-Laryngologica 

Styrelsesammansättningar i Acta-organisationerna

Styrelsen för FÖRENINGEN Acta Oto-Laryngologica består av

Ordf                  Sten  Hellström
Vice ordf          Måns Magnusson
Skattmästare  Johan Wennerberg
Sekreterare     Diana Berggren
Ledamot          Lars-Olaf Cardell
Ledamot          Göran Laurell
Suppleant        Eva Hammerlid
Suppleant        Petri Olivius
Revisorer         Mats Holmström och  Ulla Friberg
Valberedning  Mats Bende, Ann Hermansson, Richard Kuylenstierna

FÖRENINGEN utser

Chefredaktör   Matti Anniko
Bitr redaktör    Eva Munck-Wikland