Skip to content

Acta Oto-Laryngologica 

Acta Oto-Laryngologica´s historia

Upphovsman till Acta Oto-Laryngologica var Gunnar Holmgren (1875-1954) – den svenska otolaryngologins fader. Han startade 1918 tidskriften och blev också dess förste chefredaktör. Den posten innehade han till 1941 när han ersattes av Torsten Skoog (1942-1949) och senare av Paul Frenckner (1955-1967), Carl-Axel Hamberger (1967-1988), Börje Drettner (1987-1996) och Karin Prellner (1996-1999). Sedan 1999 är Matti Anniko tidskriftens chefredaktör. Tidskriften trycktes inledningsvis på Acta Oto-Laryngologica Förlags AB med olika adresser i Stockholm och också i Finland. På 1980-talet var Almqvist och Wiksells förlag i Uppsala tidskriftens distributör, men övertogs 1991 av det norska Universitetsförlaget som då bildade Scandinavian University Press. Sedan år 2000 utges Acta Oto-Laryngologica av Taylor & Francis med dess moderbolaget Informa.