Skip to content

Acta Oto-Laryngologica 

Styrelse - Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica

”Stiftelsens styrelse utser 2 ledamöter och 4 suppleanter …” Markerade med *


Befattning       Befattning                          Vald                   Namn
Ny/omval         vald av Föreningen


Ordförande      Ordförande                         2019-11-28        Sten Hellström                    20/22

Vice ordf           Vice ordförande                2020-05-06        Måns Magnusson                21/23

Ledamot            Redaktör                            2020-05-06        Matti Anniko                       21/23

Ledamot            Bitr redaktör                     2019-11-28         Eva Munck Wikland           20/22

Ledamot            Sekreterare                       2019-11-28         Diana Berggren                  20/22

Ledamot*                                                      2020-05-06         Ulf Adelsohn                       21/23

Ledamot*                                                      2019-11-28         Lars-Olaf Cardell                20/22

Suppleant*                                                    2019-11-28         Elina Mäki-Torkko             20/22

Suppleant*                                                    2020-11-26         Lovisa Farnebo                  21/23

Suppleant*                                                    2021-05-06         Björn Ohde                         22/24

Suppleant*                                                    2021-05-06         Eva Hammerlid                  22/24