Skip to content

Acta Oto-Laryngologica 

Medlemskap i Föreningen Acta Oto-Laryngologica

Föreningen Acta Oto-laryngologica  utgör basen i Acta-organisationerna och består idag av dryga 100-talet ledamöter.  Väljas kan, enligt stadgarna \”inom oto-laryngologisk forskning förtjänta män och kvinnor, ävensom personer som kunna förväntas vara Acta Oto-Laryngologica till synnerlig nytta. För medlemskap fordras att vara verksam i Sverige\”.

Det är således möjligt för ÖNH-läkare, som har disputerat och är aktiv forskare inom öron-, näs- och halsområdet, att föreslås bli invald i Föreningen. Vid föreningens årsmöte under våren presenteras den föreslagnes meriter av förslagsställande ledamot i Föreningen och inval kan ske. Det är ett mycket hedersamt uppdrag att väljas in som ledamot i Föreningen. Som bevis på att man invalts får man ett diplom som kan fogas till ens CV.  Det är inte en särskilt betungande uppgift att vara ledamot i Föreningen. Förutom det årliga Föreningsmötet så kan man bli t ex tillfrågad om referee- eller annat sakkunniguppdrag där ens kunskap och kompetens kan vara till nytta.