Skip to content

Acta Oto-Laryngologica 

Styrelse - Acta Oto-Laryngologica AB

Bolaget Acta Oto-Laryngologica

”Föreningen Acta Oto-L utser fyra ledamöter och en suppleant…”


Befattning    Befattning                             Vald                  Namn
Ny/omval      vald av Föreningen


VD                     Ordförande                         2019-11-28       Sten Hellström              20/22

Ordförande     Vice ordförande                 2021-05-06       Måns Magnusson          22/24

Redaktör          Redaktör                             2020-05-06      Matti Anniko                  21/23

Bitr redaktör    Bitr redaktör                     2020-05-06       Eva Munck Wikland      21/23

Kassör               Skattmästare                     2019-11-28       Johan Wennerberg       20/22

Suppleant                                                      2019-05-06      Eva Hammerlid              22/24

Suppleant                                                      2019-11-28       Göran Laurell                20/22