Skip to content

Kvalitetsregistret för röstförbättrande stämbandskirurgi har funnits sedan 2009 och inkluderar 6 diagnoser:

  • stämbandsknutor (J38.2)
  • randstående stämbandsödem ((J38.1D)
  • Stämbandspolyp ((J38.1A)
  • Reinkeödem (J38.1B)
  • Stämbandscysta (J38.3A)
  • Fickbandscysta (J38.1W)

En uppdatering av registret är under utveckling. Den nya versionen av registret planeras starta vid årsskiftet 2022/2023 och kommer innehålla fler diagnoser och variabler. Registret kommer då byta namn till ”Fonokirurgiregistret”.