Skip to content

Bli medlem

Föreningen erbjuder sina medlemmar utbildningstillfällen och gemensamma aktiviteter som främjar erfarenhets- och kunskapsutbyte minst en gång om året. Medlemsavgiften är 300:- per år.

Intresseförfrågan för att bli medlem i Svensk Foniatrisk Förening (SFF) hanteras av Sveriges Läkarförbund (SLF), även för de som inte är medlemmar i SLF. Välkommen med din ansökan genom att logga in med ditt Bank ID på https://slf.se/bli-medlem/specialitets-och-intresseforening/ och välja “Svensk Foniatrisk Förening” som intresseförening. Förfrågan bevakas av SFFs-kassör och beslutas av styrelsen vid regelbundna möten som hålls ca 3 gånger per termin.