SRS-mötet 17-18/9 2020 är inställt

På grund av rådande omständigheter vad avser covid-19 pandemin och dess osäkra framtida utveckling har vi i styrelsen efter noggrant övervägande beslutat om att ställa in mötet i september.  Vi planerar dock att återgå till ordningen och hålla mötet nästa år 2021 med samma tema: FESS: indikationer och komplikationer och hur vi lär ut FESS. […]

Läs mer