Nya op-koder för frontalsinuskirurgi och sfenoidalsinuskirurgi sedan 1:e januari 23.

Utvecklingen inom den endoskopiska bihålekirurgin har utvecklats mycket de senaste decennierna. Ny teknisk utrustning, nya instrument och mer samlad erfarenhet har lett till nya kirurgiska tillvägagångssätt. Det som inte riktigt hängt med i denna utveckling är Socialstyrelsens åtgärdskoder. Det viktigaste är givetvis vad vi gör för och hur det går för våra patienter men det finns en stor poäng i att vi med våra åtgärdskoder ändå kan beskriva vad vi faktiskt åstadkommer i operationssalen. Är det någon som kan påminna sig om att ha gjort en trepanationav sfenoidalsinus på länge eller någon som kanske gjort någon annan operation på frontalsinus än just en trepanation?

De dysfunktionella åtgärdskoderna är något som diskuterats från och till i rhinologisverige och inte minst på SRS årliga sammankomster i Göteborg. Efter återväckande av frågan ett år och sedan förslag och godkännande av SRS ett par år senare och utarbetande av nya koder i samarbete med Socialstyrelsen är således några nya koderna implementerade sedan årsskiftet 22/23. En del av er kanske redan sett dessa dyka upp i era operationsplanerings- och journalsystem.

De nya koderna är:

DPB11          Endoskopiskt friläggande av frontalsinusrecessen, Draf I
DPB12          Endoskopisk resektion av frontalsinusgolvet, enkelsidig, Draf II
DPB13          Endoskopisk resektion av frontalsinusgolvet, dubbelsidig, och sammanbindning av frontalsinus, Draf III
DPB31          Endoskopiskt öppnande av sfenoidalsinusostiet
DPB32          Endoskopiskt resektion av sfenoidalsinus framvägg och intersinussepta
DJB30           Endoskopisk resektion av posteriora nässkiljeväggen

Åtgärdskoden för trepanation av sinus sphenoidale, DPA30, plockades bort i samma ögonblick som de nya infördes. Är det någon där ute som tänkt sig att göra en sådan så är nu chansen förbi.

Ulf Höckerfelt
ÖNH, SUS