Bakjourskurs inom Öron-, Näs- och Halssjukdomar

skåne

Helsingborg 6-8 maj 2024

Kursen riktar sig till färdiga specialister inom ÖNH som antigen är eller kommer att
inta bakjoursrollen. Under kursen tas det upp ett flertal olika ämne där fokus på
diskussionen ligger på det mer krångliga och ovanlinga med andra ord det som en
primärjour konsulterar sin bakjour om.

Anmälan & avgift
Anmälan görs till pia.jangsell@skane.se. Anmälan är bindande. Kursavgift 6000;-

Kursbeskrivning