Skip to content

Svenskt sällskap för huvud- och halskirurgi

Kunskap och Kvalité

Länk till Kvalitetsregister

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/huvud-och-hals/kvalitetsregister/

Länk till Vårdprogram och standardiserat vårdförlopp;

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/huvud-och-halscancer/