Skip to content

Tidigare föreläsningar

Klicka på titeln i nedanstående lista för att se föreläsningen igen!

Från och med hösten 2019 finns föreläsningarna publicerade på YouTube (olistade och därmed inte sökbara). Arbete pågår för att stämma av med tidigare föreläsare om publicering även av äldre inspelningar.

2020
2020-03-12 Öronkirurgisk diagnostik
Mats Aadde, Sundsvall
2020-02-27 Främe skallbastumörer med övergripande växt. Endoskopisk kirurgi och multidisciplinärt omhändertagande vid Akademiska sjukhuset.
Jerker Stigare, Uppsala
2020-02-13 Bredbandstympanometri – kliniska aspekter
David Simic, Örebro
2020-01-30 \”Enkel och pålitlig ytteröreplastik\”
Annika Elmqvist Stenberg, Sophiahemmet
2020-01-16 Endskopisk LASER-kirurgi av larynxcancer
Rolabd Rydell, Skånes Univ.sjukhus
2019
2019-12-19 Sömnapné – hur gör vi med körkortet?
Ulf Remius,Västervik
2019-12-05 Ledtider före och efter SVF
Sven Tarras-Wahlberg, Kristianstad
2019-11-21 Trauma – Behövs akuta öronkirurgiska insatser?
Markus Peebo, Östergötland
2019-11-07 Existerar Eagle syndrom
Adrian Ström, Umeå
2019-10-24 Stridor hos barn, del 2
Mohammed Al-Azzawe, Göteborg
2019-10-10 Hur man skriver en bra case report.
Cecilia Engmér Berglin
2019-06-26 Fullhudtransplantation och antikoagulantia
Martin Hasselgren, Karlskrona
2019-09-12 Stridor hos barn, del 1
Mohammed Al-Azzawe, Östersund
2019-08-28 Varför är Trelleborg så bra på tonsilloperationer?
Stefan Freccero, Trelleborg
2019-05-23 Är utredningsnivån av vestibularisschwannom rimlig?
Johannes Linderholm, Falun
2019-05-09 Hörseldiagnostik på små barn
Kjell-Erik Israelsson, Eskilstuna
2019-04-25 Innerörats anatomi revisited – nya 3D bildtekniker med hjälp av mikro-CT och synkrotronstrålning
Nadine Schart-Morén, Uppsala
2019-03-28 Angioödem
Erik Jans, Örebro
2019-03-14 Pediatrisk luftvägsbedömning
Malin Wendt, Stockholm
2019-02-28 Vad har hänt med otiter och otitrelaterade ingrepp efter införandet av konjugerat penumokockvaccin til barn?
Marie Gisselsson-Solén, Skånes Univ sjukhus
2019-02-14 Nasal Packing vs Nasal Lavage – Post FESS treatment
Mattias Jangard, Sophiahemmet
2019-01-31 Premaligna slemhinneförändringar
Jahan Abtahi, Linköping
2019-01-17 Svåra pneumokockinfektioner
Erik Backhaus, infektion, Skövde
2018
2018-12-20 Pediatric sleep-disordered breathing – diagnostics and treatment.
Gunnhildur Gudnadottir, Göteborg
2018-12-06 Knöl på halsen
Jonathan Baumgarth, Umeå
2018-11-22 När maxillarsinuiten inte läker …… och vilken betydelse har då symtomen?
Malin Vestin Fredriksson, Sunderbyn
2018-11-08 Revisionsoperation vid otoskleros. Data från kvalitetsregistret
Lars Lundman, Karlstad
2018-10-25 Nutritional aspects of advanced head and neck cancer and impact of different factors in head and neck cancer of unknown primary.
Lars Axelsson, Göteborg
2018-09-27 Tal, röst och nässymptom hos vuxna behandlade för ensidig läpp-, käk-, gomspalt
Staffan Morén, Uppsala
2018-09-13 Elektrokemoterapi vid maligna tumörer
Fredrik Landström, Örebro
2018-08-30 Esophagitis: Aspects on bacteriology, pathophysiology and symptomatology
Elisabeth Norder-Grusell, Göteborg
2018-06-07 Rörbehandling av barn
Anders Lagercrantz, Halmstad
2018-05-24 Chorda tympani – smakförnimmelse
Katarina Bergling-Holm, Västerås
2018-04-26 Grav hörselnedsättning i Sverige
\”Missar vi patienter som borde erbjudas cohlea implantat?\”
Per-Inge Carlsson, Karlstad
2018-03-15 Käkledssmärta
Kate Christensen, käkkirurg, NÄL
2018-03-01 Ätutveckling och ät-/sväljningssvårigheter hos barn.
Ulrika Ekblad, Linköping
2018-02-15 Eyelids: anatomy, local flaps for reconstruction, aesthetic procedures.
Andrea Donfracesco, Umeå
2018-02-01 Ultraljud inom ÖNH – erfarenheter från Helsingborg
Artturi Petäjä, Helsingborg
2018-01-18 Orbitafrakturer
Babak Alinasab, Karolinska Stockholm
2017
2017-12-07 IgG4-relaterad sjukdom
Ingela Nord, Jönköping
2017-11-23 Ärren i ansiktet
Eva Westman, Sundsvall
2017-11-09 Akalasi – en ÖNH-sjukdom?
Karin Rahm Björneld, Kalmar
2017-10-12 Barnbronkoskopi.
Laszlo Kadar,barnläkare, Skövde
2017-09-28 Laserkirurgi inom ÖNH
Anders Westerborn, Örebro
2017-09-14 Turnersyndrom för öronläkare
Åsa Bonnard, Karolinska Universitetssjukhus
2017-08-31 Fallprevention för äldre genom balansträning med BEEP
Anna Hafström, Skånes Universitetssjukhus
BEEP träning
2017-05-11 Nekrotiserande fasciit på länslasarett – två fallbeskrivningar.
Simayak Tafreschi, Falun
2017-04-27 Varför är våra kontaktsjuksköterskor så viktiga för våra cancerpatienter?
Tina Fjordestam, Växjö
2017-03-30 Operera OSAS i dagkirurgi eller slutenvård – men vilka patienter och med vilket ingrepp?
Produktkontrollundersökning samt kliniska erfarenheter.
Per Emgård, Ystad
2017-03-16 Cervikogen yrsel – om att inte skylla på nacken
Daniel Persson, leg. sjukgymnast, Östergötland
2017-03-02 Adenom/carcinoid i mellanörat
Peter Bou Rahal, Borås
2017-02-02 Svensk taladiometri
Lennart Magnusson, teknisk audiolog, Göteborg
2017-01-19 Thyroidea
Daniel Nordanstig, Helsingborg
2016
2016-12-08 Aktuellt om malignt melanom
Anna Hafström, Lund
2016-11-24 Nya fynd om innerörats funktion
Anders Fridberger, Östergötland
2016-11-10 Reliabilitet vid tidig hörseldiagnostik
Kjell Israelsson, Eskilstuna
2016-10-27 När maxillarsinuiten inte läker ut…
Malin Vestin Fredriksson, spec. tandäkare, Sunderby sjukhus
2016-10-13 Mb Osler
Adnan Lidian, Uppsala
2016-09-29 Tonsillkirurgi
Shujaat Syed, ÖrebroInlaga från referensgruppen för tonsilloperationer
2016-09-15 Fallbeskrivningar från Karlstad
Joakim Jörnhagen, Karlstad
2016-09-01 Sömnapné hos barn – diagnostik och behandling.
Anna Borgström, Stockholm
2016-06-09 PET-styrd behandling av huvud-halscancer
Johanna Sjövall, Skånes Univ.sjukhus
2016-05-12 Benigna parotistumörer
Lena Bäckström, Karlskrona
2016-04-28 Adenoidkirurgi i Sverige 2004 – 2013.
Hanna Gerhardsson, Jönköping
2016-04-14 Behandling av osteoradionekros i huvud och hals med PENTO/PENTOCLO (pentoxyfillin tocoferol clodronat).
Patricia Miranda Burgos, NÄL
2016-03-17 Fallpresentationer
Leif Nordang, Uppsala
2016-03-03 United airways – en uppdatering
Johan Hellgren, Göteborg
2016-02-18 Subglottiska laryngotrakeala stenoser hos vuxna.
Eleftherios Ntouniadiakis, Örebro
2016-02-04 Cancervårdsprocesser inom ÖNH.
Martin Beran, Regionalt cancercentrum
2016-01-21 Röststörningar efter behandling av larynxtumörer
Lisa Tuomi, leg. logoped, Göteborg
2015
2015-12-17 Jul, jul, strålande jul – en musikalisk approach till apnéer.
Sture Lindholm, Kalmar
2015-12-03 Vilken roll i OSAS-hanteringen har apneskena, positionsträning samt operationsalternativ? – ett östskånskt perspektiv.
Per Emgård, Kristianstad
2015-11-19 Kan mognad och utveckling av centrala hörselbanor mätas?
Leif Hergils, Linköping
2015-11-05 Långtidsuppföljning av symtomlindring efter septumplastik
Carolina Sundh, Jönköping
2015-10-22 Open Septorhinoplasy: tips and tricks from Dallas for beginners
Andrea Donfrancesco, Umeå
2015-09-24 Malign extern otit
Hanna Josefsson, Stockholm
2015-09-10 Mb Meniérè ur en ST-läkares perspektiv
Oscar Zeidlitz
2015-08-27 Cogans syndrom
Erika Elfstrand
2015-05-07 Fusobacterium necrophorum vid halsinfektioner
Anna Dapefrid, Sunderbyn
2015-04-23 Mediala halscystor, ST-projekt
Martin Larsson, Falun
2015-04-09 Sialoendoskopi
Jesper Bogefors, Trelleborg
2015-03-26 Esofagusperforation
Raul Popa, Eskilstuna
2015-02-26 Takfönster: symtom, fynd och möjlig behandling
Niklas Danckwardt-Lilliestrom, Uppsala
2015-02-12 Ny teknik inom ÖNH: robotassisterad kirurgi, vagusstimulering vid epilepsi
Mathias von Beckerath, Örebro
2015-01-29 Orbitafrakturer
Babak Alinasab, Stockholm
2015-01-15 Oral and orofaryngeal cancer: epidemiologi och prognostiska faktorer
Karin Annertz, SUS
2014
2014-12-18 Ny syn på sväljningsundersökning
Arman Eskandari Pour, Borås
2014-12-04 Patrik Pipkorn, Skövde,
pratar från USA om sin vistelse i Sydafrika
2014-11-20 Hybridhörsel och patientnöjdhet
Elsa Erixon, Uppsala
2014-11-06 Hörapparater, från förstärkning till kognition
Stefan Stenfelt, Linköping
2014-10-23 Odontogena infektioner
Göran Widmark, Göteborg
2014-10-09 Atypiska mycobakterieinfektioner hos barn
Svante Hugosson, Örebro
2014-09-25 Tonsillinfektioner och slemhinneförsvar
Anders Ebenfelt, Göteborg
2014-09-11 Local flaps in facial reconstruction:concepts and examples
Andrea Donfrancesco, Umeå
2014-06-05 Nya plaströrsregistret – Vad vill vi uppnå och vad vet vi nu?
Finn Jörgensen
2014-05-22 Cholesteatom
Ulf Höijer
2014-05-08 Den svenska loggboken
Pernilla Sahlstrand-Johnsson
2014-04-24 Rörbehandling av barn – äldre data och nyare rön
Johan Knutsson och Gunilla Sundquist
2014-04-10 NERN – Nordic ENT Research Network
Ylva Lilja och Maria Värendh
2014-03-27 Erfarenheter som Jeepläkare i Kenya
Olle Andersson
2014-03-13 Larynxpapillom – finns det en \”controlaltdelete knapp\”?
Katarina Olofsson
2014-02-27 En ny behandlingsmetod för otosalpingit
Armin Bidarian
 2014-02-13 Riktlinjer vid \”Blow-out\”-blödning
Anna Sjögren, Karlstad
 2014-01-30 Vaskulära missbildningar
Georgios Papatziamos, Stockholm
 2014-01-16 Diffussions-MR vid kolesteatom
Kornell Sass, Helsingborg
2013
2013-12-19 \”Endoskopisk endonasal kirurgi: orbitadekompression\”
Pernilla Sahlstrand Johnson, styrgrupp
2013-12-05 \”The sound of snoring\”
Ola Sunnergren, Jönköping
2013-11-21 TBA (Vetenskapligt ST-arbete)
Isak Lindström, Sundsvall
2013-11-07 Hörapparater: Teknik och Utveckling
Mia Lardéus, Kalmar
2013-10-24 \”Ge kniven vidare\”
Margareta Berg, styrgrupp
2013-10-10 \”Mellanöroncholesteatom: utvärdering av en operationsmetod\”
Lennart Edfeldt, Uppsala
2013-09-26 \”Laserkirurgi av tidig glottisk cancer\”
Johan Berséus, Örebro
2013-08-29 \”Hört men inte begripit\”
Jan Grenner, Skånes US
2013-04-11  Tracheostomivård
Margareta Bjärnhall, Växjö
2013-03-14 Mottagningscopi / TransNasal oesofagoscopi
Claes Theander, Karlstad
2013-02-28 Erfarenheter av FESS-kirurgi med navigator-stöd
Mats Lindén, Falun
2013-02-14 Ledarskapet i sjukvården – observationer från en återvändare
Anders Åkerlund, Skövde
2013-01-31 Svenskt Kvalitetsregister för Huvud- och halscancer (SweHNCR) Presentation av registret och registerdata
Martin Beran, NÄL
2013-01-17 Postoperativ smärta efter tonsilloperationer
Matti Arlehamn, Kristianstad
2012
2012-12-06 Öronmissbildningar
Henrik Harder, Linköping
2012-11-22 Lärorika patientfall i vardagen
Yanét Wanngård, Borås
2012-11-08 Hereditärt angioneurotiskt ödem
Patrik Nordenfelt, Jönköping
2012-10-25 Current diagnostic and reconstructive surgical methods in the management of facial nerve palsy
Gabriella Kecskes, Västerås
2012-10-11 Orbitabottenfrakturer
Aira Heissler och Jan Dolata
2012-09-27 Allergologi & Rhinologi i samspel
Stig Rudblad, Örebro
2012-08-30 Stamcellstransplantation
Hasse Ejnell, Sahlgrenska
2012-06-07 Antibiotikaprofylax
Eva Westman, Sundsvall
2012-05-10 Fusobacterium necrophorum- relevant patogen?
Ingegerd Sjögren, Hallands sjukhus