Skip to content

Gunnar Holmgrens pris

Gunnar Holmgrens pris består i äran att hålla en hedersföreläsning i samband med de årliga ÖNH-dagarna samt den föreningsmedalj som då delas ut (medaljen är i brons och pryds med föreningens tidigare emblem). Ingen prissumma eller arvode utgår men utgifter såsom resa, hotellrum och kongressavgift bekostas av kongressen. Pristagare utses av värdkliniken för mötet.

Läs mer om Gunnar Holmgren

Gunnar Holmgrens pris
Mottagare av priset
2019 Professor Martin Burton, University of Oxford och Cochrane
2018 Professor Patric Gullane, University of Toronto
2017 Wiliam Coman, Brisbane, Australien
ENT – Where are we today?
2016 Dirk Pevernagie, Ghent, Tyskland
The management of sleep-disordered breathing – an update for ENT surgeons
2015 Stephen O\’Leary, Melbourne, Australien
Cochlear Implants – past, present and future
2014 Petra Ambrosch, Kiel, Tyskland
Functional organpreservation in laryngeal and hypopharyngeal cancer
2013 Michael Gleeson, London, Storbritannien
Front to back, side to side, inside out. The evolution of a speciality. Om skallbaskirurgins utveckling.
2012 Jatin P Shah, New York, USA.
The evolving role of the surgeon in multi-diciplinary treatment of H&N cancer
2011 Helge Rask-Andersen, Uppsala, Sverige.
Om öronforskning och kirurgisk behandling av hörselskador – Ett 30-års perspektiv
2010 Anders Tjellström, Göteborg
BAHA – en historia om ett framgångsrikt tvärdisciplinärt samarbete mellan medicin, teknik och industri.
2009 Martin Baily, London, England
Paediatric ENT – past, present and future.
2008 Ashok Shaha, New York, USA
Unknown Primary: Lesson of Past Five Decades
2007 Thomas Hummel, Dresden, Tyskland
When we lose our sense of smell
2006 Philippe Monnier, Schweiz
The narrow airway in infants and children
2005 Heinz Stammberger, Graz, Österrike
Functional Endoscopic Sinus Surgery
2004 Per-Ingvar Brånemark, Göteborg, Professor emeritus i anatomi
Föreläste om titanimplantat. Titel ej angiven
2003 Anders Änggård, Stockholm
Hypofyssjukdomar ur ett ÖNH-perspektiv
2002 David Soutar, England
Reconstructive surgery in the treatment of head and neck surgery
2001 Egbert H Huizing, Utrecht, Holland
Medicolegal status of Euthanasia in the Netherlands
2000 Michael Halmagyi, Sydney, Australien
Neurootoloy for the Clinician
1999 David J Howard, London, England
The role of Surgery for Head and Neck Cancer in the future
1998 Richard Maw, London, England
The glue ear
1997 Victor Hoffstein, Toronto, Kanada
Is Snoring Dangerous?
1996 Eugene B Kern, Mayo Clinic, USA
Problems and dangers in rhinology
1995 David Lim, Bethesda, USA
Hair Cell Structure and Function
1994 John B Batsakis, USA
Squamous cell carcinoma of the Upper Aerodigestive Tract: Variants and Molecular Biology Status
1993 Sir Donald Harrison, England
Head and Neck Surgery
1992 Mirko Tos, Köpenhamn, Danmark
Cholesteatomkirurgi
1991 Malte Wigand, Erlangen, Tyskland
Aspects of contemporary endoscopic sinus surgery
1990 Jacob Sadé, Israel
Some points related to aeration and underaeration of the middle ear
1989 Michel Portmann, Bordeaux, Frankrike
Kirurgisk behandling av maligna tumörer i ethmoidalsinus
1988 Åke Flock
En ny syn på hörselorganet – motilitet i hårceller
1987 Hans Engström
Ett halvsekel med cochleaforskning
1986 Eric Carlens
Äventyr i mediastinum – urspårad otolog berättar
1985 Tauno Palva, Helsingfors, Finland
Öronkirurgi i det förflutna, nu och i framtiden
1984 Tomas Gejrot
Före Gunnar Holmgren
1983 Carl-Axel Hamberger
Utveckling inom svensk oto-rhino-laryngologi