Skip to content

Carl-Axel Hambergers pris

Carl-Axel Hambergers pris består i äran att hålla en hedersföreläsning i samband med de årliga ÖNH-dagarna. En fond för priset förvaltas av Svenska Läkaresällskapet (SLS) vilket också innebär att de formellt fastslår vem som tilldelas priset utifrån det förslag som lagts fram av Acta Otolarynglogica i samråd med föreningens vetenskapliga sekreterare. Läkarsällskapet tilldelar pristagaren dess jubileumsmedalj och fonden bekostar utgifter såsom resa. Fonden instiftades 1988 i samband med C-A Hambergers bortgång genom en donation från Acta Otolaryngologica och Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Priset delades ut 1990 för första gången i samband med Riksstämman. Från början delades priset vartannat år ut i form av en summa pengar och vartannat år i form av medel för en föreläsningen. Med tiden har en föreläsning kommit att hållas varje år och frågan kring en mer enhetlig årlig handläggning har diskuteras. När Riksstämman lades ner flyttades föreläsningen till ÖNH-dagarna 2017 och man fastslog samtidigt att priset bestod i en hedersföreläsning, att SLS jubileumsmedalj årligen skulle tilldelas samt att prissumman skulle utgå.

Läs mer om Carl-Axel Hamberger

Carl-Axel Hambergs pris
Mottagare av priset
2019 Professor Gerard O´Donoghue, University of Nottingham.
2018 Professor Bruce Gantz, University of Iowa, USA.
2017 Inget pris delades ut
2016 Morten Boysen, Oslo, Norge
Can follow-up of patients treated for Head&Neck SCC be improved?
2014 Inget pris delades ut
2015 Karl Hörmann, Mannheim, Tyskland
The management of head and neck cancer and surgeon\’s contribution in the time of chemoradiation.
2013 Anne Schilder, London, Storbritannien.
Om klinisk pediatrisk otorhinolaryngologisk forskning
2012 Jochen Werner, Marburg, Tyskland.
Extracranial vascular malformations
2011 Anne Pitkäranta, Helsingfors, Finland.
Pediatrisk otorhinolaryngologi – behövs det?
2010 Lars Olaf Cardell, Stockholm
Det medfödda immunsystemets roll vid inflammation i de övre luftvägarna
2008 Adolfo Bornstein, London, England
Vertigo management: old and new, pratice and science
2006 Manuel Bernal-Sprekelsen, Barcelona, Spanien
Endoscopic surgery of the anterior skull base defects
2004 Michal Luntz, Haifa, Israel
Intentions, Expectations and Results in Pediatric Cochlear Implants
2002 Georg G Browning, Glasgow, Skottland
How effective is or surgery for otitis media with effusion in the older child; a good operation of parental expectation
2000 Reidar Grénman, Åbo, Finland
Huvud- och halscancer in vitro och in vivo
1998 Jatin Shah, New York, USA 1998 års föreläsning kom att hållas på årsmötet i maj 1997. Ämnet var:
Voice Preserving surgery for Laryngeal Cancer. En video visades: Supraglottic Partial Laryngectomy.
1996 Pekka Karma, Helsingfors
Kan vi förhindra otit och epiglottit genom vaccination?
1994 James Snow Jr., Bethesda, USA
The National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Mission and Accomplishments
1992 Herbert Dedo, San Fransisco, USA
Talade om endoskopisk larynxkirurgi
1990 Tauno Palva, Helsingfors, Finland
Cholesteatomkirurgi